Izdavaštvo

Slobodno, dobro.

Novosadski kulturno-obrazovni krug objavljuje književne i stručne publikacije sa fokusom na pojedinca. Jedan od ciljeva izdavaštva udruženja je da demistifikuje izdavačku delatnost i da omogući kvalitetnim autorima da se približe publici na način koji je i njima i publici blizak. Zatvoreni čitalački i izdavački krugovi to ne omogućavaju, i naš cilj je da promovišemo slobodno izdavaštvo.

Sva naša izdanja dostupna su u knjižarama "Laguna" i "Zenit":

Knjižara "Zenit"
Novi Sad, Njegoševa 24

Sve knjižare "Delfi" i "Laguna"

Priručnik iz srpskog jezika i književnosti za polaganje male mature

Priručnik iz srpskog jezika i književnosti za pripremu male mature namenjen je pripremi za maturski ispit i sastoji se iz tri veće celine organizovane prema različitim nivoima znanja (od osnovnog do naprednog). Načinjen je u skladu sa planovima i programima za osnovnu školu i sadrži jasne, precizne i konkretne informacije neophodne za savladavanje gradiva potrebnog za polaganje maturskog ispita. Primeri su reprezentativni prema svim metodičkim principima (frekventnosti, preciznosti, objektivnosti, ekonomičnosti i estetičnosti). Gradivo obuhvaćeno ovim priručnikom u skladu je i sa segmentima predstavljanja (i teorijskim i praktičnim, kroz primere). Raznolikost primera učenicima pruža mogućnost da lakše usvoje i kompleksnije gramatičke, pravopisne i književnoteorijske pojmove i definicije.

Priručnik iz matematike za polaganje male mature

Priručnik iz matematike za polaganje male mature je ispunio svoju osnovnu svrhu, da na adekvatan način obradi materiju potrebnu za pripremu učenika za uspešno polaganje prijemnog ispita iz matematike za upis u srednju školu. Autor je sebi dodatno postavio (i pritom ispunio) nimalo lak zadatak da materiju na zanimljiv način približi učenicima i navede ih da o matematici ne razmišljaju puko mehanički kroz standardizovane obrasce rešavanja zadataka – već i da uoče primenljivost predstavljenih matematičkih formulacija na situacije sa kojima se mogu sresti u životu, i steknu osećaj povezanosti različitih oblasti kako u okviru matematike tako i njene bliske veze sa drugim naukama.

Priručnik za pripremu kombinovanog testa za polaganje male mature

Prednost korišćenja ovog priručnika za pripremu male mature je u odmerenom obimu nastavnog gradiva koje učenici treba da usvoje, bez suvišnih podataka, i što je po sadržaju, strukturi i jezičkom stilu primeren učenicima kojima je namenjen. Priručnik je napisan koncizno i razumljivo, a vizuelno je veoma pregledan. S obzirom na to da publikacija ovog tipa u Republici Srbiji ne postoji, ovaj priručnik predstavlja nesumnjiv doprinos kako za učenike osnovne škole, tako i za profesore koji pripremaju učenike za polaganje kombinovanog testa na završnom ispitu u osnovnoj školi.

Vatra u srcu

Voleti i biti voljen, to su zakoni prirode i ljubavi. Opšta ljubav se rađa u pojedincima, zbog nje se u naša srca nastanjuju osmeh i suza, jednako. A šta je ljubav za pesnika Ljubišu Vojinovića? U samom naslovu ove knjige on je dao odgovor: Vatra u srcu. Ona je i more nade, sticanje želja i njihovo ostvarenje. Ljubiša Vojinović Majstorovski je svoje pesme ispisivao prateći trenutna osećanja (poput Pauna Petronijevića) koja su bila inicijalni povod pevanja, o čemu svedoče datumi nastanka. Poetička lunarnost u poeziji Ljubiše Vojinovića je nada u očekivano.

Mesto prijatelja u mom životu

U okviru projekta Literarna riznica koji je podržala Uprava za kulturu Grada Novog Sada, Novosadski kulturno-obrazovni krug je u novembru 2021.godine raspisao konkurs za najbolje dečije radove na temu Mesto prijatelja u mom životu. Ovaj zbornik je nastao kao rezultat tog projekta i u njemu se nalaze dečiji radovi koji su prispeli na konkurs.

Orlandova bura

Orlandova bura Živojina Petrovića je delo koje se oslanja na pikarsku književnost i uspešno spaja tradicionalno i moderno književno nasleđe. Čitajući ga ne uspevamo da ostanemo imuni na (anti)junake njegovih novela. Sve nedaće sa kojima se oni nose čitalac duboko proživljava, stalno povlačeći paralelu oni – ja, otkrivajući pri tom zaboravljene slojeve svog unutrašnjeg bića.

Suve senke rastu

U nijansama svetlog i tamnog napisana je nova knjiga pesama Dejana Bogojevića. U njoj se, čini se kao nikada pre, pesnikovo ja heterotopijski raspršilo i simultano obitava u prošlosti, sadašnjosti i tek prosenčenoj budućnosti. U različitim vremenima pesnik iznova sagledava i dodatno učvršćuje potporne stubove na kojima njegovo pesništvo stoji. „Oluja sve briše” – piše Bogojević, „sad počinjemo od početka” i u tom stihu mogu se naći coordinate najnovijeg Bogojevićevog pevanja.

Leomen

Zbirka kratkih priča Leomen ima potpuno jedinstven koncept u srpskoj književnosti. Pisana je u koautorstvu Sofije Fimić, ličnog pratioca i dečaka, Lava Nikolića tokom 2021. godine, za vreme vežbanja čitanja i pisanja. Ova vežbanja su podstakla kreativnost, te su se časovi pretvorili u kurs kreativnog pisanja, čiji plod držimo u rukama – Leomena. Zbirka se sastoji od 46 kratkih priča koje nose nazive različitih životinja, dok su posredi dogodovštine superheroja Leomena. Namenjena je za niže razrede osnovne škole. Zbirka ima posebnu dimenziju, jer je prvo delo koje možemo odrediti kao inkluzivnu književnost.

Pogađalica

Slikovnica „Pogađalica” je knjiga o životinjama namenjena deci uzrasta od 3 godine. Autor je Tijana Pavlović. Sastoji se od kreativno napisanih stihova koji završavaju zagonetkom.

Algoritam

Stiže nam uzbudljivo i napeto detektivsko štivo, roman "Algoritam" Časlava Gospodarskog.

"U, Promena, Veliko, Malo, Krug. To su bile reči posle prevoda. Za to vreme Boža se vratio sa nekoliko Rubikovih kockica i krenuo da ih slaže po bojama sa tragova koje su imali. Usput je pokušavao da nauči svog kolegu algoritmu za slaganje iste.

Ova vrsta, tj obična Rubikova kocka, ima preko tri milijarde različitih položaja u kojem kockice mogu da budu unutar kocke. Da bi je rešio, potreban ti je određeni algoritam, u zavisnosti od toga kako si je, da kažem, izmešao. I ako ne znaš pravi algoritam, praktično ju je nemoguće rešiti."

Fasada normalnosti

Na neverovatno pitak način čitaoci se uvode u svet razumevanja manipulacije, koja je prva i osnovna karakteristika psihopatske strukture ličnosti. Pomaže nam da razumemo na koje sve načine možemo biti uvučeni u igru koja u prvi mah uvek deluje primamljivo i pruža nam baš ono što nam nedostaje u tom trenutku. Mnoštvo primera iz realnog života približava nam ko su žrtve i koliko lako svi mi možemo doći u tu poziciju. Dobro poznavanje patologije koja se krije iza “fasade normalnosti” pomaže nam da je pre svega prepoznamo, a onda i zaštitimo sebe u različitim životnim sferama. Čitanjem ove knjige dobijamo spoznaju o fenomenu psihopatije sa kojim se većina susretne nekada u životu. Znanje i svesnost su naša najjača snaga i moć.

Jelisijum

"Jelisijum: rondo" Živojina Petrovića sveža je i intelektualno intrigantna proza u stilistički zavodljivom ruhu i svakako zaslužuje pažnju znatiželjnih i ambicioznih čitalaca.

Погледајте ову занимљиву збирку одабраних дечјих радова послатих на конкурс у оквиру пројекта "Литерарна ризница" који је реализован уз подршку Управе за културу града Новог Сада.

У овој антологији ваљевске поезије, приређивач доноси избор из поезије ваљевских песника. Он у уводном есеју каже: "Одавно сам наслућивао како је Ваљево песнички град. Рад на антологији потврдио је моје наслуте."


Velika priča Lene Kost prikazuje svakodnevicu grupe prijatelja, otkrivajući nam pravu, gotovo idealizovanu ljudsku prirodu i izgrađene harmonične odnose. Ova priča nam pokazuje lice života, okupano i čisto, budeći u nama najtananije emocije. Stiče se utisak da je autorka želela da pokaže kako zapravo život treba da izgleda.

Knjiga se sastoji od deset eseja koji su izlagani na raznim manifestacijama koje se tiču dobrobiti životinja, zdrave ishrane i duhovnog razvoja čoveka. Svojom sadržinom upućuju na ove teme, dajući detaljan prikaz o tretmanu životinja u industrijama mleka, mesa i jaja, o štetnosti mesne ishrane na ljudski organizam i njegovim posledicama na ekosistem.

Knjiga "Zatvoreni" Vladimira Petrovića dolazi u pravom trenutku, kada virus parališe ceo svet, u momentima u kojima mnogi pokušavaju da smisle kako da pobede u ovoj bici. Autor pokušava da nam objasni kako je do ovoga došlo, postavljajući pri tom pitanja u vezi sa aktuelnom epidemijom koja se nameću svakom mislećem čoveku. Rešenje koje pisac nudi uvek je dobro, bolje od svake moguće revolucije.

Ljubav za vekove Dragana Dežarova je zbirka ljubavne poezije koja se sastoji od sedamdeset i dve pesme i svaka od njih posvećena je ženi. Pozicije iz kojih peva lirski subjekat su različite, ali najčešće je reč o ljubavnoj patnji, preprekama koje stoje na putu ostvarenja sreće, no tu su i pesme koje govore o ljubavnim zanosima, strasti, trenucima koji se pamte.

Zbirka Bundolo Milana Bjelice unosi u srpsku književnost dašak svežine, drugačiji pogled na poeziju, obilje interesantnih perspektiva odraženih u intelektualnim i modernim pesmama, napisanim u duhu vremena u kom pokušavamo da živimo.

U ediciji "Nauka o književnosti" stiže nam knjiga eseja iz pera književne kritike - "Duboko u nama" autora Marije Bjelica. Po rečima recenzenta, "autorka se, u formi svojevrsnog dnevnika čitanja i bez dovoljne vremenske distance, posvetila afirmaciji i vrednovanju nedavno objavljenih izdanja, koja tek čekaju da budu primećena, a potom i tumačena i podvrgnuta sudu književne javnosti".

Nova zanimljiva knjiga poezije u izdanju Novosadskog kulturno-obrazovnog kruga "Kosmičko tkanje (zaveštanje Iskri neugasloj)" je dostupna za poručivanje!

Knjiga u izdanju Novosadskog kulturno-obrazovnog kruga "U smiraj buđenja" naše sugrađanke, Ivane Radujkov, ugledala je svetlost dana!