Strani jezici za decu

Učenje jezika za najmlađe

Kursevi stranih jezika za decu: Učenje kroz igru

Učenje stranih jezika danas nije opciono, već imperativ koji je nametnulo savremeno doba.  Da li želite da Vaša deca odgovore na sve izazove 21. veka, da im omogućite da upoznaju različite jezike i kulture? Ukoliko je odgovor da - na pravom ste mestu.

Naši kursevi engleskog, nemačkog, ruskog, francuskog i drugih jezika osmišljeni su tako da deci omoguće potpuno uranjanje u jezik i kulturu. 

Razvijamo ljubav prema jezicima od 4. godine

Počev već od 4. godine, dozvolite deci da se upoznaju sa novim stranim jezikom, nauče ga i zavole kako bi sutra sa lakoćom premostili sve izazove. Nudimo vam veliki izbor jezika:

Prilagođenost uzrastu i interesovanjima

Naši kursevi stranih jezika prilagođeni su različitim uzrastima i podeljeni na sledeće module:


Zašto odabrati našu školu stranih jezika za decu?

Zainteresovani ste za neki od kurseva? Kontaktirajte nas!

Učenje stranih jezika nikada nije bilo lakše niti zabavnije! Kontaktirajte nas već danas, i i pridružite se NKOK porodici. 

Naziv kursa: 

Strani jezik za decu (4+): engleski, nemački, ruski, francuski, španski, japanski, italijanski ili mađarski

Trajanje kursa: 2x nedeljno po 45 minuta, ukupno 8 časova mesečno; 9 meseci/školska godina

Opis kursa: 

Kurs stranog jezika za decu stariju od 4 godine podrazumeva savladavanje osnovnih pojmova i termina prilagođenih uzrastu i sposobnostima dece

Teme kursa: 

Teme koje se obrađuju na ovom kursu su: osnovni vokabular, životinje, boje, predmeti, brojevi, praznici, običaji itd. Učenici će naučiti osnovne fraze i rečenice, steći uvid u kulturu izabranog jezika. U nastavi se koristiti audiomaterijal (različite pesmice), uz svakodnevni dijalog prilagođen uzrastu dece) i video materijal kako bi deca bolje razumela i savladala vokabular.

Ishodi učenja:

Na kraju kursa učenici će imati osnovna znanja iz odabranog stranog jezika koja će moći da primene i nadograđuju. Moći će da reprodkuju sve obrađeno na časovima, kao i da formiraju kraće rečenice. 

Način organizovanja nastave: 

Kreativan, interaktivan rad kroz igru u malim grupama do 6 učenika.

Provere znanja: 

Usmene provere tokom časa.

Naziv kursa: 

Strani jezik za osnovnu školu (1-4): engleski, nemački, ruski, francuski, španski, japanski, italijanski ili mađarski

Trajanje kursa: 2x nedeljno po 45 minuta, 8 časova; 9 meseci/školska godina

Opis kursa: 

Na kursevima stranih jezika za učenike nižih razreda osnovne škole obrađuje se prateći školski program, koji se utvrđuje i nadograđuje, uz insistiranje na konverzaciji i samostalnosti. Učenicima se sve detaljno objašnjava, te se otklanjaju potencijalne nejasnoće.

Teme kursa: 

Teme kursa jesu teme iz propisanih udžbenika koji se koriste za uzrast 1 - 4 razreda osnovne škole. Vežba se veština čitanja i razumevanje pročitanog; pravilni izgovor, usmeno izražavanje.

Ishodi učenja:

Na kraju kursa učenici će moći da primene stečena znanja, kao i da samostalno rešavaju zadatke iz datih oblasti. Bolje će razumeti gradivo koje obrađuju u osnovnoj školi, te će uklanjanjem nedoumica i ponavljanjem naučenog imati bolji temelj za dalje učenje. 

Način organizovanja nastave: 

Inovativan i interaktivan rad u malim grupama do 6 učenika

Provere znanja: 

Domaći zadaci, pismene i usmene provere. 

Pun naziv kursa: 

Engleski jezik za osnovnu školu (5-8): engleski, nemački, ruski, francuski, španski, japanski, italijanski ili mađarski

Trajanje kursa: 2x nedeljno po 45 minuta, 8 časova; 9 meseci/školska godina

Opis kursa: 

Strani jezici za učenike viših razreda osnovne škole prate školski program, nadograđuju i proširuju znanja iz tekuće i prošlih školskih godina , uz detaljna objašnjenja i insistiranje na samostalnosti i konverzaciji na izabranom jeziku.

Teme kursa: 

Teme kursa određuju udžbenici i program za više razrede osnovne škole. Vežba se čitanje, razumevanje pročitanog, gramatika, usmeno izražavanje/konverzacija i pisano izražavanje.

Ishodi učenja:

Učenici će moći samostalno da vode i razumeju napredniju konverzaciju, pravilno koriste gramatičke oblike/konstrukcije i samostalno rešavaju zadatke.

Način organizovanja nastave: 

Grupni rad u grupama do 5 učenika prilagođen uzrastu i interesovanjima 

Provere znanja: 

Obavezni domaći zadaci nakon svakog časa,  česte pismene provere, diktati, govorne vežbe

Učenje jezika je ne samo izazovan, već i veoma nagrađujući proces za decu. Pored sticanja novih veština komunikacije, učenje stranih jezika donosi brojne prednosti, intelektualni razvoj i proširivanje kulturnih horizonata

Za više informacija o učenju jezika za decu, obratite se našem timu stručnjaka. Naše metode će vašem detetu omogućiti da zaroni u čarobni svet jezika i kulture.