Strani jezici za decu

Učenje jezika za najmlađe

Počev već od 6. godine, dozvolite deci da se upoznaju sa novim stranim jezikom, nauče ga i zavole kako bi sutra sa lakoćom premostili sve izazove koje donosi moderan život i poslovni svet! Zavisno od svoga interesovanja, deca mogu da izaberu jezik koji žele da pohađaju, a u ponudi su engleski, nemački, ruski, francuski, španski, italijanski i mađarski jezik. Ove module stranih jezika mogu da pohađaju deca različitog uzrasta, a grupe se formiraju prema predviđenim kategorijama za predškolce, učenike od 1. do 4. razreda, učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole i učenike srednjoškolskog uzrasta.

Pun naziv kursa:

Strani jezik za decu (6+): engleski, nemački, ruski, francuski, španski, italijanski ili mađarski


Trajanje kursa: 2x nedeljno po 45 minuta, ukupno 8 časova mesečno; 9 meseci/školska godina


Opis kursa:

Kurs stranog jezika za decu stariju od 6 godina podrazumeva savladavanje osnovnih pojmova i termina prilagođenih uzrastu i sposobnostima dece.


Teme kursa:

Teme koje se obrađuju na ovom kursu su: osnovni vokabular (životinje, boje, predmeti, itd.), brojevi, alfabet, itd. Učenici će naučiti čitati, pisati i govoriti osnovne fraze i rečenice. U nastavi će se koristiti audio materijal (pesmice i svakodnevni dijalog prilagođen uzrastu dece) i video materijal kako bi deca bolje razumela i savladala vokabular.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa učenici će imati osnovna znanja iz odabranog stranog jezika koja će moći da primene i nadograđuju. Moći će da imenuje stvari i životinje u njihovom okruženju, kao i da formiraju kraće rečenice.


Način organizovanja nastave:

Mentorski rad u malim grupama, do 5 učenika.


Provere znanja:

Domaći zadaci i pismene provere.

Pun naziv kursa:

Strani jezik za osnovnu školu (1-4): engleski, nemački, ruski, francuski, španski, italijanski ili mađarski


Trajanje kursa: 2x nedeljno po 45 minuta, 8 časova; 9 meseci/školska godina


Opis kursa:

Strani jezik za učenike nižih razreda osnovne škole se izvodi prateći program koji učenici rade u osnovnim školama. Prelaze i obnavljaju se sve nastavne jedinice koje su učenici radili na časovima u školi. Učenicima se sve detaljno objašnjava, te se otklanjaju potencijalne nejasnoće koje imaju.


Teme kursa:

Teme kursa se određuju prateći propisane udžbenike i program za osnovne škole. Vežba se veština čitanja i razumevanje pročitanog; pravilni izgovor; usmeno izražavanje.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa učenici će moći da primene stečena znanja, kao i da samostalno rešavaju zadatke iz datih oblasti. Bolje će razumeti gradivo koje obrađuju u osnovnoj školi, te će uklanjanjem nedoumica i ponavljanjem naučenog imati bolji temelj za dalje učenje.


Način organizovanja nastave:

Mentorski rad u malim grupama, do 5 učenika ili časovi 1:1 (45 minuta).


Provere znanja:

Domaći zadacii pismene provere.

Pun naziv kursa:

Engleski jezik za osnovnu školu (5-8): engleski, nemački, ruski, francuski, španski, italijanski ili mađarski


Trajanje kursa: 2x nedeljno po 45 minuta, 8 časova; 9 meseci/školska godina


Opis kursa:

Strani jezik za učenike viših razreda osnovne škole se izvodi prateći program koji učenici rade u osnovnim školama. Prelaze i obnavljaju se sve nastavne jedinice koje su učenici radili na časovima u školi. Učenicima se sve detaljno objašnjava, te se otklanjaju potencijalne nejasnoće koje imaju.


Teme kursa:

Teme kursa se određuju prateći propisane udžbenike i program za osnovne škole. Vežba se razumevanje pročitanog; gramatika; usmeno izražavanje/konverzacija; pisano izražavanje.


Ishodi učenja:

Učenici će moći samostalno da vode i razumeju napredniju konverzaciju, pravilno koriste gramatičke oblike/konstrukcije i samostalno rešavaju zadatke iz datih oblasti.


Način organizovanja nastave:

Mentorski rad u malim grupama, do 5 učenika ili časovi 1:1.


Provere znanja:

Domaći zadaci i pismene provere.