Strani jezici za decu

Učenje jezika za najmlađe

Kurs Stranih Jezika za Decu: Učenje Kroz Igru

Da li želite da Vaša deca rastu uz bogatstvo znanja i veština? Da li želite da im pružite prednost u savremenom svetu? Upisivanjem u naše kurseve stranih jezika za decu, otvarate vrata širokom spektru mogućnosti.

Razvijamo Ljubav Prema Jezicima od 6. Godine

Počev već od 6. godine, dozvolite deci da se upoznaju sa novim stranim jezikom, nauče ga i zavole kako bi sutra sa lakoćom premostili sve izazove koje donosi moderan život i poslovni svet! Naša škola stranih jezika za decu nudi bogat izbor jezika, uključujući engleski, nemački, ruski, francuski, španski, italijanski i mađarski jezik.

Prilagođeno Uzrastu i Interesovanju

Nudimo module stranih jezika za decu različitog uzrasta, grupisane prema predviđenim kategorijama:

Nemački, Ruski, Francuski, Italijanski i Mađarski

Naši kursevi engleskog, nemačkog, ruskog, francuskog i drugih jezika su dizajnirani da deci omoguće potpuno uranjanje u jezik i kulturu. Svesni smo važnosti učenja jezika u susret potrebama modernog sveta, gde više od miliona ljudi koristi različite jezike za komunikaciju.

Zašto Odabrati Našu Školu Stranih Jezika za Decu?

Učenje stranih jezika za decu nije samo obavezna lekcija, već i putovanje ka razumevanju različitih kultura i svetova. Naši kursevi se fokusiraju na ucenje jezika za najmladje i omogućavaju im da se pripreme za budućnost.

Zainteresovani za Kurseve Stranih Jezika za Decu? Kontaktirajte Nas Danas!

Kako bi vaša deca imala prednost u modernom svetu, prijavite ih za naše kurseve stranih jezika. Pomozite im da razviju veštine koje će ih pratiti kroz celo životno putovanje.

Učenje stranih jezika nikada nije bilo lakše ili zabavnije! Kontaktirajte nas danas i pridružite se našoj zajednici stranih jezika za decu.

Kontaktirajte nas već danas, i obezbedite svoje mesto na kursu.

Pun naziv kursa: 

Strani jezik za decu (6+): engleski, nemački, ruski, francuski, španski, italijanski ili mađarski


Trajanje kursa: 2x nedeljno po 45 minuta, ukupno 8 časova mesečno; 9 meseci/školska godina


Opis kursa: 

Kurs stranog jezika za decu stariju od 6 godina podrazumeva savladavanje osnovnih pojmova i termina prilagođenih uzrastu i sposobnostima dece. 


Teme kursa: 

Teme koje se obrađuju na ovom kursu su: osnovni vokabular (životinje, boje, predmeti, itd.), brojevi, alfabet, itd. Učenici će naučiti čitati, pisati i govoriti osnovne fraze i rečenice. U nastavi će se koristiti audio materijal (pesmice i svakodnevni dijalog prilagođen uzrastu dece) i video materijal kako bi deca bolje razumela i savladala vokabular.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa učenici će imati osnovna znanja iz odabranog stranog jezika koja će moći da primene i nadograđuju. Moći će da imenuje stvari i životinje u njihovom okruženju, kao i da formiraju kraće rečenice. 


Način organizovanja nastave: 

Mentorski rad u malim grupama, do 5 učenika.


Provere znanja: 

Domaći zadaci i pismene provere. 

Pun naziv kursa: 

Strani jezik za osnovnu školu (1-4): engleski, nemački, ruski, francuski, španski, italijanski ili mađarski


Trajanje kursa: 2x nedeljno po 45 minuta, 8 časova; 9 meseci/školska godina


Opis kursa: 

Strani jezik za učenike nižih razreda osnovne škole se izvodi prateći program koji učenici rade u osnovnim školama. Prelaze i obnavljaju se sve nastavne jedinice koje su učenici radili na časovima u školi. Učenicima se sve detaljno objašnjava, te se otklanjaju potencijalne nejasnoće koje imaju.


Teme kursa: 

Teme kursa se određuju prateći propisane udžbenike i program za osnovne škole. Vežba se veština čitanja i razumevanje pročitanog; pravilni izgovor; usmeno izražavanje.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa učenici će moći da primene stečena znanja, kao i da samostalno rešavaju zadatke iz datih oblasti. Bolje će razumeti gradivo koje obrađuju u osnovnoj školi, te će uklanjanjem nedoumica i ponavljanjem naučenog imati bolji temelj za dalje učenje. 


Način organizovanja nastave: 

Mentorski rad u malim grupama, do 5 učenika ili časovi 1:1 (45 minuta).


Provere znanja: 

Domaći zadacii pismene provere. 

Pun naziv kursa: 

Engleski jezik za osnovnu školu (5-8): engleski, nemački, ruski, francuski, španski, italijanski ili mađarski


Trajanje kursa: 2x nedeljno po 45 minuta, 8 časova; 9 meseci/školska godina


Opis kursa: 

Strani jezik za učenike viših razreda osnovne škole se izvodi prateći program koji učenici rade u osnovnim školama. Prelaze i obnavljaju se sve nastavne jedinice koje su učenici radili na časovima u školi. Učenicima se sve detaljno objašnjava, te se otklanjaju potencijalne nejasnoće koje imaju. 


Teme kursa: 

Teme kursa se određuju prateći propisane udžbenike i program za osnovne škole. Vežba se razumevanje pročitanog; gramatika; usmeno izražavanje/konverzacija; pisano izražavanje.


Ishodi učenja:

Učenici će moći samostalno da vode i razumeju napredniju konverzaciju, pravilno koriste gramatičke oblike/konstrukcije i samostalno rešavaju zadatke iz datih oblasti. 


Način organizovanja nastave: 

Mentorski rad u malim grupama, do 5 učenika ili časovi 1:1.


Provere znanja: 

Domaći zadaci i pismene provere. 

Učenje jezika je ne samo izazovan, već i veoma nagrađujući proces za decu. Pored sticanja novih veština komunikacije, učenje stranih jezika donosi brojne prednosti, uključujući i razvoj mozga i proširivanje kulturnog horizonta.

Učenje stranih jezika za decu je višestruko korisno iskustvo koje obogaćuje njihov intelektualni i kulturni svet. Kroz igru, podršku i doslednu praksu, deca mogu razviti veštine koje će im koristiti celog života.

Za više informacija o učenju jezika za decu, obratite se našem timu stručnjaka. Naše metode će vašem detetu omogućiti da zaroni u čarobni svet jezika i kulture.