Engleski jezik

Kurs prilagođen vašem znanju, uz prethodnu proveru znanja

Kursevi Engleskog Jezika Prilagođeni Vašem Znanju

Da li želite da unapredite svoje znanje engleskog jezika ili ga možda počnete učiti od početka? Ne brinite, imamo pravi kurs za vas! Naša ponuda obuhvata širok spektar kurseva prilagođenih vašem nivou znanja i interesima.

Kursevi Nivoa: A1, A2, B1, B2, C1 i C2

Nezavisno od toga da li ste početnik ili napredni govornik engleskog jezika, imamo kurs koji odgovara vašim potrebama. Počnite od osnova sa A1 ili A2 nivoom, ili se izazovite sa B1, B2, C1 ili čak C2 nivoom. Naša stručna nastava i kvalitetni materijali pomoći će vam da brzo napredujete.

Specijalizovani Kursevi: Engleski Jezik u Medicini, Pravni Engleski Jezik, Konverzacijski Kurs i Više

Zanima vas engleski jezik u medicini ili pravni engleski jezik? Možda želite da poboljšate svoje konverzacione veštine? Naši specijalizovani kursevi nude vam mogućnost da steknete dublje znanje u oblastima koje vas zanimaju. Naučite od stručnjaka u polju i razvijte specifične jezičke veštine.

Individualna Pažnja i Interakcija sa Profesorom

Nudimo više od pasivnog znanja engleskog jezika. Naši kursevi omogućavaju vam interakciju sa profesorom i kolegama, što vam pomaže da brže napredujete. Da li vam je potrebna dodatna pažnja i podrška? Naši nastavnici su tu da vam pomognu u svakom koraku.

Engleski Jezik - Ključ za Svetske Oportunosti

Znanje engleskog jezika otvara vrata širom sveta. Na primer, engleski je jezik poslovanja, nauke i kulture. Bez obzira na vaše profesionalne ambicije ili lične ciljeve, engleski jezik može vam pomoći da ih ostvarite.

Kursevi Za Sve - Bez Obzira Na Vaše Prethodno Iskustvo

Da li ste potpuni početnik ili već imate određeno iskustvo u učenju engleskog jezika, imamo kurs za vas. Naši kursevi su dizajnirani da zadovolje potrebe svih, bez obzira na nivo znanja.

Pridružite Nam Se Danas i Unapredite Vaše Znanje Engleskog Jezika

Ne čekajte više! Pridružite nam se danas i krenite putem uspeha u učenju engleskog jezika. Naši stručnjaci su tu da vas vode, bez obzira na to da li želite da steknete osnovno razumevanje jezika ili da postanete napredni govornik.

Mogućnosti su beskrajne, a engleski jezik je ključ. Pogledajte našu ponudu kurseva i odaberite onaj koji najbolje odgovara vašim ciljevima. Vaša avantura sa engleskim jezikom počinje ovde!

Kontakirajte nas već danas, i obezbedite svoje mesto na kursu.


Napomena: kursevi mogu da se izvode u intenzivnom režimu, 3 puta nedeljno po 90 minuta.

Pun naziv kursa: 

Engleski jezik A1 (BEGINNER)


Trajanje: 70 časova po 45 minuta 


Opis kursa: 

Redovni kursevi opšteg engleskog jezika zasnivaju se na materijalu Oxford Navigate ‒ savremenim i inovativnim udžbeničkim kompletima za učenje engleskog jezika, renomiranog britanskog izdavača Oksford (Oxford University Press). Kursevi su podeljeni u šest celina (nivoa znanja), definisanih prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (CEFRL/CEF). Prema ovoj skali, nivo A1 definiše se kao niži osnovni nivo (Beginner). 


Teme kursa:

Gradivo je podeljeno u 10 zasebnih celina u kojima su podjednako zastupljene sve relevantne jezičke veštine. Celine obuhvataju: osnovne izraze u komunikaciji prilikom predstavljanja sebe i upoznavanja sa drugima; množinu imenica, glagole to be i have(got), glagolska vremena poput prostog sadašnjeg i sadašnjeg trajnog vremena (Simple Present Tense, Present Progressive), prisvojne prideve i zamenice, kao i druga jezička sredstva za izražavanje prisvojnosti u engleskom (possessive determiners), modalne glagoli can i can’t, prosto prošlo vreme (Simple Past Tense) i načine za izražavanje planirane budućnosti (be going to, Present Continuous for the future).  


Način organizovanja nastave: 

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, tumačenjem tabela i shematskih prikaza, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.  

Ishodi učenja: 

Po uspešnom završetku kursa učenik će moći da samostalno sklapa osnovne izraze i rečenice, prepoznaje i razume reči i izraze iz svakodnevne komunikacije i da se pismeno izražava u meri koja podrazumeva pisanje kratkog pasusa, razglednica ili neformalnog imejla. 


Provere znanja: 

Domaći zadaci, pismene provere. 

Pun naziv kursa: 

Engleski jezik A2 (ELEMENTARY)


Trajanje: 70 časova po 45 minuta 


Opis kursa: 

Redovni kursevi opšteg engleskog jezika zasnivaju se na materijalu Oxford Navigate ‒ savremenim i inovativnim udžbeničkim kompletima za učenje engleskog jezika, renomiranog britanskog izdavača Oksford (Oxford University Press). Kursevi su podeljeni u šest celina (nivoa znanja), definisanih prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (CEFRL/CEF). Prema ovoj skali, nivo A2 definiše se kao viši osnovni nivo (Elementary). 


Teme kursa:

Gradivo je podeljeno u 12 zasebnih celina u kojima su podjednako zastupljene sve relevantne jezičke veštine. Učenik se detaljnije upoznaje sa određenim i neodređenim članovima; upotpunjuju se znanja o građenju sadašnjeg i prošlog vremena (upitni oblici u kombinaciji sa upitnim rečima), stiču se saznanja o nepravilnim glagolima. U domenu vokabulara, obrađuju se sledeće teme: jezici, države, nacionalnosti; reči koje se odnose na porodicu i odnose među njima; osnovni pridevi za opisivanje fizičkog izgleda; prostorije u kući i delovi nameštaja; snalaženje u kupovini; sportovi i sportske aktivnosti. 


Način organizovanja nastave: 

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, tumačenjem tabela i shematskih prikaza, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.   


Ishodi učenja: 

Po uspešnom završetku kursa učenik će moći da razume rečenice i ustaljene izraze kada daje informacije o sebi, svojoj porodici, bližoj okolini ili pri snalaženje u kupovini, kao i traženju i pružanju jednostavnih informacija. Steći će sposobnost sporazumevanja u rutinskim situacijama i jednostavnoj i direktnoj, svakodnevnoj interakciji sa drugima, kao i sposobnost da napiše kraći tekst (npr. o sebi, svojoj porodici i prijateljima, poslu ili interesovanjima). 


Provere znanja: 

Domaći zadaci, pismene provere. 

Pun naziv kursa:

Engleski jezik B1 (INTERMEDIATE) 


Trajanje: 80 časova po 45 minuta 


Opis kursa: 

Redovni kursevi opšteg engleskog jezika zasnivaju se na materijalu Oxford Navigate ‒ savremenim i inovativnim udžbeničkim kompletima za učenje engleskog jezika, renomiranog britanskog izdavača Oksford (Oxford University Press). Kursevi su podeljeni u šest celina (nivoa znanja), definisanih prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (CEFRL/CEF). Prema ovoj skali, nivo B1 definiše se kao srednji nivo (Intermediate). 


Teme kursa:

Gradivom nivoa B1 pokrivene su sledeće tematske jedinice: načini za izražavanje budućnosti, sadašnji prošli particip, gerund (odnosno klauze), modalni glagoli za izražavanje sposobnosti, za traženje/davanje dozvole, pogodbene rečenice, pasivne rečenice; imenice i glagoli sa istim oblikom i njihovo razumevanje u kontekstu, građenje prideva, priloga i imenica upotrebom prefiksa i sufiksa. Veštine usmene komunikacije stiču se kroz story telling i obuhvata traženje i davanje uputstava pri snalaženju u prostoru, opisivanje vremenskih prilika, ličnih preferencija, sportova i drugih aktivnosti koje obavljamo. 


Način organizovanja nastave: 

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, tumačenjem tabela i shematskih prikaza, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.  

Ishodi učenja: 

Po uspešnom završetku kursa učenik će moći da se snađe u većini svakodnevnih situacija, da raspravlja o poznatim ili ličnim temama i umeće da se izrazi jednostavnim, povezanim govorom. Moći će samosatalno da iskaže svoje mišljenje i obrazloži ga, opiše ili prepriča pročitanu knjigu  (ili pogledan film) i da izveštava o iskustvima i rezultatima. 


Provere znanja: 

Domaći zadaci, pismene provere. 

Pun naziv kursa: 

Engleski jezik B2 (UPPER-INTERMEDIATE)

Trajanje: 80 časova po 45 minuta 


Opis kursa: 

Redovni kursevi opšteg engleskog jezika zasnivaju se na materijalu Oxford Navigate ‒ savremenim i inovativnim udžbeničkim kompletima za učenje engleskog jezika, renomiranog britanskog izdavača Oksford (Oxford University Press). Kursevi su podeljeni u šest celina (nivoa znanja), definisanih prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (CEFRL/CEF). Prema ovoj skali, nivo B2 podrazumeva viši srednji nivo (Upper-inermediate) na kojem se polaznik osposobljava da jezik upotrebljava pravilno, govori tečno i da se pisano i usmeno sporazumeva na izrazito visokom nivou. 


Teme kursa:

Gradivo nivoa B2 podrazumeva sva složena sadašnja, buduća i prošla vremena, sve vrste kondicionalnih (pogodbenih) rečenica, preciznu upotrebu modalnih glagola, upravni i neupravni govor, pasivne konstrukcije u različitim glagolskim vremenima, kao i pasivno-uzročne konstrukcije sa glagolima have i get. Veštine pisanja razvijaju se kroz najrazličitije teme, kao što su pisanje formalnih i neformalnih pisama i/ili imejlova na određene teme (pisma preporuke, upućivanje žalbi, eseji u kojima se izražavaju stavovi, slaganja/neslaganja sa iznetim argumentima, itd.). Na ovom nivou, učenici se detaljnije upoznaju sa jezičkim i kulturološkim razlikama između britanske i američke varijante engleskog jezika, kao dva najzastupljenija varijeteta. Frazni glagoli, kolokacije sa najzastupljenijim glagolima u engleskom jeziku, kao i tehnike za izgrađivanje tečnog govora sa jasno povezanim idejama deo su plana i programa učenja engleskog na ovom nivou. 

Način organizovanja nastave: 

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, tumačenjem tabela i shematskih prikaza, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.  


Ishodi učenja: 

Po završetku kursa, učenik će biti sposoban da razume složene tekstove u vezi s konkretnim i apstraktnim konceptima. Moći će da se sporazumeva sa drugim govornicima tečno i spontano, umeće da se pisano izražava na kompleksnije teme, izražava svoje stavove i izlaže argumente „za i protiv”. Naučene jezičke veštine i tehnike omogući će učeniku da: razume složene kontekste, lako i precizno identifikuje njihove ključne ideje, rezimira (usmeno ili u pisanom obliku), uspešno primeni tehnike efektivnog slušanja, i klasifikuje i sistematizuje ključne informacije, te ih primeni u analizi i diskusiji.  


Provere znanja: 

Domaći zadaci, pismene provere. 

Pun naziv kursa:

Engleski jezik C1 (ADVANCED) 


Trajanje: 90 časova po 45 minuta 


Opis kursa: 

Redovni kursevi opšteg engleskog jezika zasnivaju se na materijalu Oxford Navigate ‒ savremenim i inovativnim udžbeničkim kompletima za učenje engleskog jezika, renomiranog britanskog izdavača Oksford (Oxford University Press). Kursevi su podeljeni u šest celina (nivoa znanja), definisanih prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (CEFRL/CEF). Prema ovoj skali, nivo C1 definiše se kao napredni nivo jezika (Advanced). 


Teme kursa:

Gradivo obuhvata složena jezička sredstva za izražavanje hipotetičkih ideja, verovatnoća i pretpostavki, upotrebu infinitivnih i participskih klauza, tehnike poređenja i kontrastiranja ideja, načine za izražavanje buduće radnje; formalni i neformalni govor, kompleksne idiomatske fraze i prefikse i sufikse za građenje različitih vrsta reči (imenice, pridevi, prilozi, glagoli). Pisana komunikacija podrazumeva pisanje prikaza, sažetaka i eseja u kojima se izražavaju stavovi „za ili protiv”, kao i pisanje novinskih članaka. 


Način organizovanja nastave: 

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, tumačenjem tabela i shematskih prikaza, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.

Ishodi učenja: 

Po završetku kursa, učenik će moći da razume zahtevne i složene tekstove na konkretne i apstraktne teme, kao i da identifikuje ideje koje nisu na prvi pogled vidljive ili direktno spomenute. Nivo C1 podrazumeva godine aktivnog i predanog učenja engleskog jezika, iz čega proizilazi da je relativno mali broj polaznika u stanju da ga dosegne, u kratkom vremenskom razdoblju. Kompetencije i veštine koje se stiču na ovom nivou su složene i omogućavaju da se čitaju i razumeju složeni stručni i tehnički tekstovi, komunicira tečno sa preciznim i adekvatnim odabirom jezičkih sredstava, uz aktivnu upotrebu akademskih izraza, idioma, frazalnih glagola itd. 


Provere znanja: 

Domaći zadaci i pismene provere. 

Pun naziv kursa:

Engleski jezik C2 (PROFICIENCY


Trajanje: 90 časova po 45 minuta 


Opis kursa: 

Redovni kursevi opšteg engleskog jezika zasnivaju se na materijalu Oxford Navigate ‒ savremenim i inovativnim udžbeničkim kompletima za učenje engleskog jezika, renomiranog britanskog izdavača Oksford (Oxford University Press). Kursevi su podeljeni u šest celina (nivoa znanja), definisanih prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (CEFRL/CEF). Prema ovoj skali, nivo C2 definiše se kao najviši nivo znanja engleskog jezika koji osoba može da stekne, a da joj to nije maternji jezik. 


Teme kursa:

Ovaj kurs je zapravo miks različitih sadržaja koji drže pažnju polaznika. Brojne interaktivne lekcije u kursu su podeljene po modulima i sadrže kratke testove i testove napredovanja nakon svake lekcije, ali i svakog modula, bogate video i audio materijale, igrice, pitalice, ukrštenice itd. 


Način organizovanja nastave: 

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, tumačenjem tabela i shematskih prikaza, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.

Ishodi učenja: 

Kako je ovo najviši nivo poznavanja engleskog, ali i mnogih drugih jezika čija obuka se vrši prema navedenim pravilima, to podrazumeva da kandidat može praktično sve što čuje i pročita lako da razume. Takođe, kandidat može i potpuno spontano, tečno i vrlo precizno da izrazi svoje mišljenje o bilo kojoj temi, te da u složenijim konverzacijama pokaže smisao za razlikovanje finesa, ali i da zasmeje sagovornika, vešto koristeći svoja znanja ovog jezika. U potpunosti je sposoban da bez ikakve zadrške, sasvim jasno izrazi svoje mišljenje o nečemu, te da navede razloge za njega, kao i da čita i najsloženije tekstove različite vrste koji su napisani na engleskom jeziku. 


Provere znanja: 

Domaći zadaci i pismene provere. 

Pun naziv kursa:

Engleski jezik za srednju školu


Trajanje: 16 časova mesečno od 45 minuta


Opis kursa: 

Engleski jezik za učenike srednjih škola se izvodi prateći program koji učenici rade u srednjim školama. Prelaze se i obnavljaju sve nastavne jedinice koje su učenici radili na časovima u školi. Učenicima se sve detaljno objašnjava, te se otklanjaju potencijalne nejasnoće koje imaju. 


Teme kursa:

Teme kursa se određuju prateći propisane udžbenike i program za srednje škole. Vežba se razumevanje pročitanog; gramatika; usmeno izražavanje/konverzacija; pisano izražavanje.


Način organizovanja nastave: 

Mentorski rad u malim grupama, do 5 učenika ili časovi 1:1.

Ishodi učenja: 

Učenici će moći da se snađu u većini svakodnevnih situacija, da raspravljaju o poznatim ili ličnim temama. Moći će da iskažu svoje mišljenje i obrazlože ga, da prepričaju pročitanu knjigu ili pogledan film.


Provere znanja: 

Domaći zadaci i pismene provere. 

Pun naziv kursa:

Pravni engleski jezik


Trajanje: 80 časova po 45 minuta 


Opis kursa: 

Engleski jezik za pravnike, advokate, studente prava i sve one koji žele da prošire svoje znanje engleskog iz ove oblasti.


Teme kursa:

Ovaj kurs pokriva teme prava društava, radno pravo, trgovačko pravo, ugovori, nekretnine i intelektualno vlasništvo. Naučićete kako da, na engleskom jeziku, koristeći ispravnu terminologiju, pripremite pravne prezentacije, rasprave, ugovore, statute i pravna mišljenja.


Način organizovanja nastave: 

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.

Ishodi učenja: 

Polaznici će naučiti kako da uspešno učestvuju na poslovnim sastancima, poboljšaće svoje prezentacijske veštine, proširiće svoj vokabular vezan za pravnu terminologiju i poboljšaće svoju pisanu komunikaciju na stranom jeziku.


Provere znanja: 

Domaći zadaci i pismene provere. 

Pun naziv kursa:

Engleski jezik u medicini


Trajanje: 80 časova po 45 minuta 


Opis kursa: 

Ovaj kurs engleskog jezika je namenjen kvalifikovanim lekarima, stomatolozima, farmaceutima,  studentima medicinskih nauka i svima onima koji žele da prošire svoje znanje engleskog jezika iz ove oblasti. 


Teme kursa:

Na kursu Engleski jezik u medicini uči se medicinski vokabular, idiomi i terminologija, medicinske skraćenice, o odnosu pacijent – lekar, razumevanje medicinskih izveštaja i proučavanje slučajeva. Takođe usavršavaju se i kompleksnije rečenične strukture. 


Način organizovanja nastave: 

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.

Ishodi učenja: 

Polaznici će naučiti kako da uspešno komuniciraju sa pacijentima i kolegama na engleskom jeziku,  da razgovaraju o dijagnozama i tretmanima i da daju stručno mišljenje. Naučiće i da razumeju medicinsku dokumentaciju i da beleže informacije o istoriji bolesti i simptomima.


Provere znanja: 

Domaći zadaci i pismene provere. 

Pun naziv kursa:

IT engleski jezik


Trajanje: 80 časova po 45 minuta 


Opis kursa: 

Kurs engleskog jezika namenjen IT stručnjacima kao i svima onima koji žele da prošire svoje znanje engleskog jezika u vezi ove oblasti. Fokusira se na savladavanje vokabulara i izraza koji su neophodni za uspešnu komunikaciju u sferi informacionih tehnologija.


Teme kursa:

Teme koje se obrađuju na časovima su iz oblasti interneta, programiranja, operativnih i informacionih sistema, računarskih mreža, transfera i bezbednosti podataka…


Način organizovanja nastave: 

Rad u malim grupama po principima interaktivne nastave gde se usvajanje znanja i razvoj veština i kompetencija obezbeđuje tehnikama kategorizacije i klasifikacije, igranjem uloga, simulacijama, analizama tekstova, kroz individualni rad ili rad u paru i grupama.

Ishodi učenja: 

Učesnici će naučiti kako da samostalno koriste stručnu literaturu na engleskom jeziku, kako da se snađu u uobičajenim komunikacijskim situacijama i kako da na odgovarajući način učestvuju  u razmeni informacija i mišljenja vezanih za struku.


Provere znanja: 

Domaći zadaci i pismene provere.