Kreativno pisanje

Probudite svoju kreativnost!

Kurs kreativnog pisanja poezije ili proze pomaže vam da razumete književnost, kreativno se izražavate i naučite da pišete.

Pun naziv kursa:

Kurs kreativnog pisanja


Trajanje: 48 časova, 2 puta nedeljno po 90 minuta


Opis kursa:

Polaznik se na početku odlučuje za kreativno pisanje poezije ili proze. Pohađanjem izabranog kursa, polaznici stiču teorijska znaja iz nauke o književnosti, ali i praktična. Na kraju, oni poseduju veštine neophodne, i u procesu su izgradnje ličnog stila po kome bi bili prepoznatljivi čitaocima.


Teme kursa:

Teme kursa obuhvataju: šta je potrebno za pisanje originalnog teksta; uloga mašte i emocija; kako napisati originalnu i zanimljivu priču; pisanje priča, pesama; kako pronaći svoj stil.


Ishodi učenja:

Pored toga što kurs generalno razvija maštovitost i talenat kod polaznika, po završetku kursa polaznik će bolje razumeti književnost i stvaralaštvo, veštinu prenošenja emocija, stilove, tehnike i postupke.


Način organizovanja nastave:

Nastava je interaktivna i održava se u manjim grupama ili individualno.


Provere znanja:

Domaći zadaci, pisanje priča /pesama,