O nama

Mi smo NS Krug!

Okupili smo najbolje na jednom mestu, sa željom da ponudimo novu vrednost i novi doprinos obrazovanju i kulturi! Naši predavači su nezavisni u sprovođenju sopstvenih ideja, kreiranju kurseva, izvođenju obuka, realizaciji projekata, izdavaštvu, jednom rečju - dovođenju obrazovanja i kulture na nivo pojedinca. Mi se bavimo pojedincem i važno nam je kako pojedinac vidi svoju ulogu u obrazovnim i kulturnim procesima. 

Želja nam je da kroz interakciju sa polaznicima gradimo put ka uspehu. 

Vaš uspeh je naše zadovoljstvo!

Upoznajte članove našeg tima:

Dr Marija Bjelica

Doktor filoloških nauka

Marija Bjelica je naučni saradnik na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Doktor je filoloških nauka. Radno iskustvo je sticala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, u osnovnim i srednjim školama. Objavila je sledeće knjige: Alter ego (Brankovo kolo, 2014), Igre proleća i sene (Prometej, 2017), Duboko u nama (Novosadski kulturno-obrazovni krug, 2020), Srpski jezik i književnost, priručnik za polaganje male mature (Novosadski kulturno-obrazovni krug, 2022), Reaktualizacija vizantijskih pesničkih oblika u srpskoj poeziji 20. veka (Novosadski kulturno-obrazovni krug, 2022). Autorka je brojnih naučnih radova, prikaza i članaka, učesnica stručnih i naučnih skupova i realizatorka više projekata podržanih od strane Gradske uprave za kulturu i Pokrajinskog sekretarijata. Član je Udruženja književnika Srbije i Udruženja novinara Srbije. 

Mila Džigurski

Diplomirani filolog japanskog jezika i književnosti

Mila Džigurski je diplomirani filolog japanskog jezika i književnosti. Studije je završila na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pored japanskog jezika govori i engleski.

Radno iskustvo sticala je kao predavač i prevodilac. 

Marina Antonović

Master profesor engleskog jezika

Marina Antonović, nastavnica engleskog jezika, završila je master akademske studije engleskog jezika na Fakultetu za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić" u Novom Sadu. Ima višegodišnje iskustvo u predavanju engleskog jezika deci i odraslima, u državnom i privatnom sektoru.

Tamara Branković

Saradnik za matematiku

Tamara Branković je student završne godine studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, a opredelila se za odsek master profesor matematike. Na studijama učestvuje u raznovrsnim istraživačkim zadacima i projektima koji su od važnosti za nauku, kao i za metodički pristup u nastavi prilikom prenošenja znanja iz oblasti matematike. Tamara Branković je zaposlena u zvanju profesora matematike u školi ,,Novosadski kulturno-obrazovni krug”. Aktivno učestvuje u realizaciji projekta ,,Priprema za prijemni ispit”, a angažovana je kao najvažniji član tima za finansije u navedenoj školi. Kao istraživač prisustvuje brojnim seminarima i kongresima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Autor je Priručnika iz matematike za polaganje male mature. 2023. godine dobila je nagradu ,, Profesor godine.''

Viktorija Simić

Saradnik za nemački jezik

Viktorija Simić, nastavnica nemačkog jezika, rođena je u Loznici gde je završila srednju ekonomsku školu, a potom je upisala Filozofski fakultet, Odsek za nemački jezik i književnost.

Posebno se ističe u svom radu sa decom, gde najmlađi polaznici na zanimljiv i kreativan način, kroz igru, usvajaju nemački jezik. Ne zaostaje ni u radu sa odraslima gde je svaki čas pažljivo i detaljno isplaniran. Kao nastavnica nemačkog jezika u radu sa učenicima pristupa posvećeno, temeljno i strpljivo.

Marko Vavan

Master profesor istorije

Marko Vavan, nastavnik istorije, rođen je u Rumi, gde je stekao osnovno i srednje obrazovanje. Osnovne akademske studije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a diplomirao je na temi „Pad Carigarada 1453. godine”. Potom je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu odbranio master rad na temu „Dinastija Anđela”. Poseduje višegodišnje iskustvo rada u osnovnim školama. Autor je priručnika za polaganje male mature u izdanju Novosadskog kulturno-obrazovnog kruga.

Monika Gavrilov

Profesor razredne nastave

Monika Gavrilov je profesor razredne nastave, master učitelj sa 12 godina radnog iskustva sa licencom za izvođenje dvojezične nastave. Završila je više obrazovanje i vaspitanje VI stepena stručne spreme na smeru Vaspitač u predškolskim ustanovama Više škole za obrazovanje vaspitača. Učestvovala je u različitim projektima koji za cilj imaju unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Ima iskustvo kako u radioničarskom tako i u individualnom radu sa decom po Montesori programu.

Zorana Mijailović

Profesor biologije

Zorana Mijailović je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu kao diplomirani profesor biologije. Na istom fakultetu je završila i Integrisane akademske studije sa zvanjem master profesor biologije. Govori engleski i nemački jezik. Radno iskustvo kao nastavnik biologije sticala je u OŠ „Vasa Stajić”, OŠ „Jovan Grčić Milenko” i OŠ „Jovan Popović”, te Novosadskom kulturno-obrazovnom krugu. Zaposlena je u Poljoprivrednoj školi sa domom učenika u Futogu. Koautor je Priručnika za pripremu kombinovanog testa za polaganje male mature.

Jelena Kirćanski

Profesor hemije

Jelena Kirćanski je master hemičar. Studije je završila na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Radila je u osnovnim školama u Zrenjaninu, Novom Sadu, Bukovcu i Petrovaradinu. Ispit za licencu položila je 2016. godine. 


Aleksandra Simić


Profesor geografije


Aleksandra Simić, nastavnica geografije, završila je osnovnu školu u Šajkašu, a gimnaziju „Svetozar Marković” u Novom Sadu. Nakon toga upisuje studije na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, gde diplomira sa zvanjem diplomirani profesor geografije. Na ovom fakultetu upisuje i studije drugog stepena gde stiče zvanje master profesor geografije. Nakon završenih studija počinje sa radom u osnovnoj školi i uskoro postaje član Novosadskog kulturno-obrazovnog kruga. Tokom studiranja bila je član društva mladih istraživača „Branislav Bukurov”. Učestvovala je u raznolikim volonterskim akcijama u organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta. 

Ninoslava Josić


Profesor engleskog jezika


NinoslavaJosić, nastavnica engleskog jezika, završila je gimnaziju u Republici Hrvatskoj. Dalje školovanje nastavlja na Učiteljskom fakultetu u Somboru nakon čega stiče zvanje profesor razredne nastave. Zatim, u Subotici, na departmanu Univerziteta u Novom Pazaru, završava studije engleskog jezika sa zvanjem diplomirani filolog za engleski jezik i književnost. Na Pedagoškom fakultetu u Somboru stiče više zvanje master učitelj, a na Filološkom fakultetu u Beogradu i drugu master diplomu kao master profesor jezika i književnosti. Što kao učiteljica, što kao nastavnica engleskog, radno iskustvo stiče radeći godinama u osnovnim školama, te usavršavajući se pohađanjem različitih seminara iz oblasti metodike nastave i inkluzivnog obrazovanja. Dobitnica je Zahvalnice Grada Novog Sada za posvećenost, mentorski rad i zasluge za osvajanje Vidovdanske nagrade učenika Osnovne škole ,,Marija Trandafil" u školskoj 2022/2023. godini. 

Nataša NikolićSaradnik za engleski jezik


Nataša Nikolić, nastavnica engleskog jezika, rođena je i odrasla u Kaću. Završila je gimnaziju „Svetozar Marković” u Novom Sadu. Trenutno je apsolvent na Odseku za anglistiku Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Govori više stranih jezika, a među posebne veštine ubraja pravni i poslovni engleski. Radno iskustvo je sticala na stručnoj praksi u osnovnoj školi, te tokom višegodišnjeg držanja privatnih časova učenicima osnovne i srednje škole.