O nama

Mi smo NS Krug!

Okupili smo najbolje na jednom mestu, sa željom da ponudimo novu vrednost i novi doprinos obrazovanju i kulturi! Naši saradnici su nezavisni u sprovođenju sopstvenih ideja, kreiranju kurseva, izvođenju obuka, realizaciji projekata, izdavaštvu, jednom rečju - dovođenju obrazovanja i kulture na nivo pojedinca. Mi se bavimo pojedincem, i važno nam je kako pojedinac vidi svoju ulogu u obrazovnim i kulturnim procesima.

Upoznajte članove našeg tima:

dr Marija Bjelica

doktor filoloških nauka
master profesor srpskog jezika i književnosti

Marija Bjelica je naučni saradnik na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Doktor je filoloških nauka. Radno iskustvo je sticala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, u osnovnim i srednjim školama. Objavila je sledeće knjige: Alter ego (Brankovo kolo, 2014), Igre proleća i sene (Prometej, 2017), Duboko u nama (Novosadski kulturno-obrazovni krug, 2020), Srpski jezik i književnost, priručnik za polaganje male mature (Novosadski kulturno-obrazovni krug, 2022), Reaktualizacija vizantijskih pesničkih oblika u srpskoj poeziji 20. veka (Novosadski kulturno-obrazovni krug, 2022. – u štampi). Autorka je brojnih naučnih radova, prikaza i članaka, učesnica stručnih i naučnih skupova i realizatorka više projekata podržanih od strane Gradske uprave za kulturu i Pokrajinskog sekretarijata. Član je Udruženja književnika Srbije i Udruženja novinara Srbije.

Nevena Mučalović

profesor ruskog jezika i književnosti

Nevena Mučalović je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a trenutno je na master studijama na istom fakultetu. U timu Novosadsko-kulturno obrazovnog kruga je od osnivanja. Radi kao profesor ruskog jezika i prevodilac međunarodne kompanije. Aktivno učestvuje na jezičkim skupovima i međunarodnim konferencijama kao prevodilac. Pored nastave i prevođenja, voli da se bavi PR-om, te je više puta bila angažovana na književnim i umetničkim festivalima.

Marina Antonović

master profesor engleskog jezika

Marina Antonović, nastavnica engleskog jezika, završila je master akademske studije engleskog jezika na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu. Ima višegodišnje iskustvo u predavanju engleskog jezika deci i odraslima.

Stefana Đorđević

master profesor srpskog jezika i književnosti

Stefana Đorđević je master profesor srpskog jezika. Osnovne studije je završila na Filozofskom fakultetu u Nišu, odsek Srpski jezik i književnost. Na Univerzitetu u Novom Sadu završila je master studije, smer Srpska književnost i jezik. Svoju karijeru je započela u Akademskoj Srpskoj Asocijaciji kao predavač srpskog jezika kao nematernjeg. Učestvovala je na književnim večerima i napisala nekoliko kritika. Oblast njenog užeg interesovanja jeste narodna književnost zbog koje često provodi vreme na selu u razgovoru sa meštanima. Autor je naučnog rada „Pastirska i druga zoonimska leksika u toponimiji jugoistočne Srbije”. Od 2021.godine radi kao profesor srpskog jezika u školi Novosadski kulturno-obrazovni krug u okviru koje je bila učesnik raznovrsnih i mnogobrojnih projekata. Stefana je ljubitelj afričke kulture, putovanja i kuvanja.

Tamara Branković

saradnik za matematiku

Tamara Branković je student završne godine studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, a opredelila se za odsek master profesor matematike. Na studijama učestvuje u raznovrsnim istraživačkim zadacima i projektima koji su od važnosti za nauku, kao i za metodički pristup u nastavi prilikom prenošenja znanja iz oblasti matematike. Tamara Branković je zaposlena u zvanju profesora matematike u školi ,,Novosadski kulturno-obrazovni krug”. Aktivno učestvuje u realizaciji projekta ,,Priprema za prijemni ispit”. Angažovana je i najvažniji član tima za bankarstvo i finansije u navedenoj školi. Kao istraživač prisustvuje brojnim seminarima i kongresima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Autor je Priručnika iz matematike za polaganje male mature.

Viktorija Simić

saradnik za nemački jezik


Marko Vavan

master profesor istorije

Marko Vavan, nastavnik istorije, rođen je u Rumi, gde je stekao osnovno i srednje obrazovanje. Osnovne akademske studije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a diplomirao je na temi „Pad Carigarada 1453. godine”. Potom je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu odbranio master rad na temu „Dinastija Anđela”. Poseduje višegodišnje iskustvo rada u osnovnim školama. Autor je priručnika za polaganje male mature u izdanju Novosadskog kulturno-obrazovnog kruga.

Majda Vencelj Markov

psiholog

Majda Vencelj Markov, psiholog, završila je master studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu sa najvišom ocenom. Tokom studiraja je pohađala dva smera – ljudske resurse i pedagošku psihologiju. Posebno je zainteresovana za oblast socijalne psihologije u okviru koje je radila na projektu „Cohesion by developing non-discriminative polisy for street children”, kao i na projektu „Poslovna komunikacija u psihologiji”. Radno iskustvo je sticala u osnovnim školama, na radiju, te u agenciji za analizu i statističku obradu podataka. Drži kurs asertivne komunikacije i psihološke seanse u širem smislu.

Ksenija Jakovljević

profesor engleskog jezika

Ksenija Jakovljević, nastavnica engleskog jezika, diplomirala je na odseku za engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Zaposlena je više od dve decenije u školi za dizajn „Bogdan Šuput” u Novom Sadu. Ima višegodišnje iskustvo u držanju privatnih časova. Bavi se prevođenjem, lekturom i pisanjem blogova.

Jana Pavlović

profesor hemije

Jana Pavlović, nastavnica hemije, je rođena u Foči, Republika Srpska (BiH), gdje je završila osnovnu, osnovnu muzičku školu i gimnaziju. Osnovne akademske studije je završila na Prirodno–matematičkom fakultetu u Novom Sadu na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, smjer diplomirani hemičar. Nakon diplomiranja, 2020. godine, svoje obrazovanje nastavlja na matičnom fakultetu upisivanjem master studija analitičke hemije. Master studije je završila 2021. godine čime stiče zvanje master hemičar. Tokom osnovnih i master studija bila je stipendista Ministarstva Prosvete i Fonda za mlade talente. Član je Srpskog hemijskog društva (SHD), kao i Udruženja naučnica Srbije SRNA (UNS-SRNA). Od novembra 2021. godine radi u Novosadskom kulturno-obrazovnom krugu kao nastavnica hemije. Pored toga radi i u Institutu za zaštitu na radu kao analitičar u fizičko-hemijskoj laboratoriji.

Jovana Đurđević

profesor fizike

Jovana Đurđević, nastavnica fizike, rođena je u Vrnjačkoj Banji gde je završila osnovnu školu i srednju školu. Studira na Prirodno-matematičkom fakultetu, smer master profesor fizike. Ističe da joj je jako važno da kada predaje, bude svesna da ima mladu osobu ispred sebe, te način držanja nastave usklađuje sa time. Sokratska majeutika je glavni način predavanja. Tokom studiranja pronašla se u volonterizmu i aktivizmu, što je uticalo i na njen rad u školi, jer je čini svesnijom i motivisanijom da učenicama i učenicima pomogne da zavole, samim tim i bolje savladaju fiziku.

Isidora Puzović

profesor fizike


Monika Gavrilov

profesor razredne nastave

Monika Gavrilov je profesor razredne nastave, master učitelj sa 12 godina radnog iskustva sa licencom za izvođenje dvojezične nastave. Završila je više obrazovanje i vaspitanje VI stepena stručne spreme na smeru Vaspitač u predškolskim ustanovama Više škole za obrazovanje vaspitača. Učestvovala je u različitim projektima koji za cilj imaju unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Ima iskustvo kako u radioničarskom tako i u individualnom radu sa decom po Montesori programu.

Anđelko Simić

saradnik za ekonomske nauke

Аnđelko Simić je rođen u Novom Sadu, a svoje odrastanje, osnovno i srednje obrazovanje je proveo u Bačkoj Palanci. Trenutno je apsolvent na osnovnim akademskim studijama Ekonomskog fakulteta u Subotici, odeljenje u Novom Sadu na smeru Računovodstvo i revizija. Učestvovao je na Republičkom takmičenju iz Računovodstva koje je održano u Paraćinu gde je osvojio 13. mesto. U Novosadskom kulturno-obrazovnom krugu je predaje grupu ekonomskih predmeta. Trenutno je zaposlen u RBA banci na poziciji za Kontakt centar, informacije i utuženja.

Zorana Mijailović

profesor biologije

Zorana Mijailović je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu kao diplomirani professor biologije. Na istom fakultetu je završila i Integrisane akademske studije sa zvanjem master profesor biologije. Govori engleski i nemački jezik. Radno iskustvo kao nastavnik biologije je sticala u OŠ „Vasa Stajić”, OŠ „Jovan Grčić Milenko” i OŠ „Jovan Popović”, te Novosadskom kulturno-obrazovnom krugu. Koautor je Priručnika za pripremu kombinovanog testa za polaganje male mature.

Milinko Perić

profesor hemije

Milinko Perić je diplomirao na Departmanu za zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a na istom fakultetu je završio i master akademske studije hemije, modul analitička hemija. Stipendista je Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i dobitnik Nagrade grada Loznice. Dobitnik je Stipendije fonda za mlade talente „Dositeja”. Učestvovao je na prvom popularnom naučnom forumu „Science gram” održanom na Zlatiboru. Učestvovao je na Međunarodnoj konferenciji o energetici, vodi i okolini, ICEWE-21, u Pakistanu, te na međunarodnoj studentskoj konferenciji ISCES 2022 na Institutu za životnu sredinu i održivi razvoj, Tonđi, Sečuan, Kina, kada je kao deo tima osvojio treće mesto. Član je Udruženja za međunarodni razvoj akademske i naučne saradnje „AIDASCO”.

Tina Prodanov

profesor muzičke kulture

Tina Prodanov je diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na odseku za muzičke umetnosti, a stručni ispit je položila iz metodike nastave muzičke kulture. Profesionalno iskustvo je sticala u osnovnim i muzičkim školama, u gimnaziji, te radeći u kulturnoumetničkim društvima. Učesnik je brojnih seminara i konferencija sa temom stručnog usavršavanja iz oblasti nastave muzičke kulture i drugih oblasti. Drži nastavu muzičke kulture, pevanja, solfeđa, klavira i teorije muzike. Organizovala je brojne muzičke radionice za decu, te muzička takmičenja, nastupe i koncerte.

Nina Josić

profesor engleskog jezika

Nina Josić, nastavnica engleskog jezika, završila je gimnaziju u Republici Hrvatskoj. Dalje školovanje nastavlja na Učiteljskom fakultetu u Somboru nakon čega stiče zvanje profesor razredne nastave. Zatim, u Subotici, na departmanu Univerziteta u Novom Pazaru, završava studije engleskog jezika sa zvanjem diplomirani filolog za engleski jezik i književnost. Na Pedagoškom fakultetu u Somboru stiče više zvanje master učitelj, a na Filološkom fakultetu u Beogradu i drugu master diplomu kao master profesor jezika i književnosti. Što kao učiteljica, što kao nastavnica engleskog, radno iskustvo stiče radeći godinama u osnovnim školama, te usavršavajući se pohađanjem različitih seminara iz oblasti metodike nastave i inkluzivnog obrazovanja.

Aleksandra Simić

profesor geografije

Aleksandra Simić, nastavnica geografije, završila je osnovnu školu u Šajkašu, a gimnaziju „Svetozar Marković” u Novom Sadu. Nakon toga upisuje studije na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, gde diplomira sa zvanjem diplomirani profesor geografije. Na ovom fakultetu upisuje i studije drugog stepena gde stiče zvanje master profesor geografije. Nakon završenih studija počinje sa radom u osnovnoj školi i uskoro postaje član Novosadskog kulturno-obrazovnog kruga. Tokom studiranja bila je član društva mladih istraživača „Branislav Bukurov”. Učestvovala je u raznolikim volonterskim akcijama u organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta.

Aleksandra Zorić

profesor srpskog jezika i književnosti

Aleksandra Zorić, nastavnica srpskog jezika i književnosti, završila je osnovne akademske studije srpske književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Na istom fakultetu završava i studije drugog stepena stičući zvanje master profesor jezika i književnosti. Radno iskustvo je sticala kao nastavnik srpskog jezika, urednik i lektor. Autor je naučnih radova iz oblasti književnosti 19. i 20. veka.

Nataša Nikolić

saradnik za engleski jezik

Nataša Nikolić, nastavnica engleskog jezika, rođena je i odrasla u Kaću. Završila je gimnaziju „Svetozar Marković” u Novom Sadu. Trenutno je apsolvent na Odseku za anglistiku Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Govori više stranih jezika, a među posebne veštine ubraja pravni i poslovni engleski. Radno iskustvo je sticala na stručnoj praksi u osnovnoj školi, te tokom višegodišnjeg držanja privatnih časova učenicima osnovne i srednje škole.

Milica Govedarica

saradnik za fiziku

Milica Govedarica, nastavnica fizike, završila je prirodno-matematički smer Mitrovačke gimnazije u Sremskoj Mitrovici. Trenutno je student master studija na smeru „Primenjena fizika: nanonauke” na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Posebno je zainteresovana za fiziku kondenzovane materije i nove materijale. Ima višegodišnje iskustvo u držanju privatnih časova fizike i matematike deci i mladima.

Višnja Bojović

profesor latinskog jezika

Višnja Bojović je klasični filolog sa master diplomom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa dugogodišnim iskustvom predavanja latinskog u srednjoj školi, privatno i preko interneta. Trenutno radi kao analitičar medijskog sadržaja za španski jezik za jednu bugarsku kompaniju. U slobodno vreme voli da čita, putuje, pliva i provodi vreme u prirodi.