Španski jezik

Kurs prilagođen vašem znanju

Odaberite odgovarajući kurs u skladu sa vašim nivoom znanja, koji možete saznati na osnovu ulaznog testiranja. U ponudi su kursevi nivoa: A1, A2, B1 i B2.

Napomena: kursevi mogu da se izvode u intenzivnom režimu, 3 puta nedeljno po 90 minuta.

Pun naziv kursa:

Španski jezik A1


Trajanje kursa: 70 časova od 45 minuta


Opis kursa:

Kurs je namenjen učenicima koji se po prvi put susreću sa španskim jezikom i imaju želju da ga nauče.


Teme kursa:

Zavise od jedinica koje se prelaze u udžbeniku: predstavljanje, nazivi prodavnica, voća, povrća, odeće, brojevi, datumi, meseci u godini i sl. Upoznavanje sa osnovama gramatike španskog jezika kao i sa pravilima citanja. Preporuceni udžbenik je Aula za A1 nivo, kao i el Uso koji služi za vežbanje gramatike.


Način organizovanja nastave:

Individualni ili rad u manjim grupama.


Ishodi učenja:

Učenik će moći da postavlja i odgovara na bazična pitanja. Biće osposobljen da se predstavi, priča o porodici i prijateljima, daje bazične opise , priča o dnevnim aktivnostima, hrani, daje uputstva, priča o hobijima i interesovanjima, kao i da čita jednostavne tekstove na španskom jeziku.


Provere znanja:

Domaci zadaci, vezbe na internetu, pismene provere, diktati.

Pun naziv kursa:

Španski jezik A2


Trajanje kursa: 70 časova od 45 minuta


Opis kursa:

Kurs je namenjen za polaznike koji su se već upoznali sa najosnovnijim pravilima čitanja, gramatike i leksike španskog jezika. Na ovom nivou, produbljuju i prosiruju već stečene veštine.


Teme kursa:

Uz udžbenik Aula za A2 nivo obrađuju se različite teme: uči se kako se izražava prošlost; kako odgovoriti i uključiti se u osnovne razgovore; opisati svakodnevne aktivnosti; kako napisati pismo ili razglednicu.


Način organizovanja nastave:

Individualni ili rad u manjim grupama.


Ishodi učenja:

Polaznik će moći da učestvuje u bazičnim razgovorima, da se izrazi koristeći konjuktiv, kao i da izrazi negaciju, uzrok, posledicu. Takođe, biće upoznat sa impersonalnim rečenicama, izrazima za osecanja i sl.


Provere znanja:

Domaći zadaci, vežbe na internetu, pismene provere, diktati.

Pun naziv kursa:

Španski jezik B1


Trajanje kursa: 80 časova od 45 minuta


Opis kursa:

Kurs je namenjen učenicima koji već duže vreme uče španski jezik. Na ovom nivou, učenik se ohrabruje da bude što više autonoman i koristi već postojeća znanja, uz veštine koje će steći na B1 nivou.


Teme kursa:

Kroz udžbenik Aula za B1 obrađuju se različite teme, uz veći fokus na gramatici i učenju imperativa, kondicionala, glagola ser i estar i njihovih razlika, budućih vremena, perifraza i relativnih rečenica.


Način organizovanja nastave:

Individualni ili rad u manjim grupama.


Ishodi učenja:

Po završetku kursa, učenik će moći da uđe u bilo koju prodavnicu i samostalno se snađe u konverzaciji; moći će da piše pisma ili poruke koristeći jednostavne, ali gramatički korektne rečenice; moći će da odrzava razgovore i izrazi svoje misljenje, sumnje, raspoloženja vezana za teme koje su mu poznate i čiji vokabular je usavršio.


Provere znanja:

Domaci zadaci, vezbe na internetu, pismene provere, diktati

Pun naziv kursa:

Španski jezik B2


Trajanje kursa: 80 časova od 45 minuta


Opis kursa:

Kurs je namenjen učenicima koji su stekli dobro predznanje iz španskog jezika i, po završetku ovog kursa, moći će autonomno da se izražavaju i održavaju jednostavan razgovor sa izvornim govornikom.


Teme kursa:

Uz udžbenik Aula za B2 obradjuju se različite teme, kao što su: leksika vezana za posao, studije, nove tehnologije, društvene mreže, ponavljanje prošlih vremena i usavršavanje svih upotreba konjuktiva, upravnog govora, slaganja vremena itd.


Način organizovanja nastave:

Individualni ili rad u manjim grupama.


Ishodi učenja:

Učenik će moći samostalno i spontano da izražava svoje ideje i misli, koristi bogat vokabular, koristi složena vremena i završava sa raznim upotrebama konjuktiva.


Provere znanja:

Domaći zadaci, vežbe na internetu, pismene provere, diktati.