Nemački jezik

Kurs prilagođen vašem znanju

Odaberite odgovarajući kurs u skladu sa vašim nivoom znanja, koji možete saznati na osnovu ulaznog testiranja. U ponudi su kursevi nivoa: A1, A2, B1, B2 i C1.

Pun naziv kursa:

Nemački jezik A1


Trajanje: 24 časa po 90 minuta


Opis kursa:

Pocetni nivo učenja jezika, a kandidat na ovom nivou znanja treba da je u stanju da prepozna reči i fraze koje se najčešće koriste u govoru. Što se komunikacije tiče, kandidat na ovom nivou znanja može da pita i razume odgovor, ali samo ukoliko je dobro upoznat sa temom, kao i da razume kraće rečenice koje izvorni govornici jezika izgovaraju.


Teme kursa:

Teme su jelo i piće, porodica i prijatelji, aktivnosti u danu ili nedelji, slobodno vreme, učenje, posao, zdravlje, snalaženje u stranim gradovim ili u radnji, proslave i odeća.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa polaznici će moći da primene stečena znanja, kao i da samostalno rešavaju predviđene zadatke. Drugim rečima, znaja iz gramatike nemačkog jezika koja su propisana nivom A1.


Način organizovanja nastave:

Rad u malim grupama, interaktivna nastava, grupni i samostalni rad, rad na tekstovima i konverzacija.


Provere znanja:

Domaći zadaci, pismene i usmene provere.

Pun naziv kursa:

Nemački jezik A2


Trajanje: 24 časa po 90 minuta


Opis kursa:

Početni viši nivo podrazumeva da je kandidat sposoban da razume reči i izraze koji su često u upotrebi, kao i da učestvuje u razgovoru sa izvornim govornicima jezika i razume o čemu govore. Polaznik takođe može da čita kraće tekstove, razume ih. Sposoban je da prilično lako pronađe relevatne informacije u tekstu, kao i da komunicira o uobičajenim temama koristeći uobičajene fraze.


Teme kursa:

Teme su: upoznavanje sa drugim ljudima; jelo i piće; kod kuće; poslovni svet; sport i fitnes; praznici i pokloni; škola i obrazovanje; komunikacija; izlazak u grad; putovanja; zivotne situacije; novac.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa polaznici će moći da primene stečena znanja, kao i da samostalno rešavaju zadatke. Drugim rečima, posedovaće znaja iz gramatike nemačkog jezika koja su propisana nivom A2.


Način organizovanja nastave:

Rad u malim grupama, interaktivna nastava, grupni i samostalni rad, rad na tekstovima i konverzacija.


Provere znanja:

Domaći zadaci, pismene i usmene provere.

Pun naziv kursa:

Nemački jezik B1


Trajanje: 24 časa po 90 minuta


Opis kursa:

U pitanju je srednji niži nivo znanja nemačkog jezika, tokom kog se obrađuju različite oblasti. Očekuje se da polaznik može da razume, ali i učestvuje u razgovoru koji se odnosi na temu koja je njemu bliska, poput onih koje su vezane za njegovo obrazovanje, posao i uopšte život koji vodi, kao i da može da razume osnovni smisao televizijskih i radio emisija koje govore o aktuelnim temama.


Teme kursa:

Teme koje se obrađuju su: sreĆa, fitnes, zabava, jezici, posao i praksa, prijatelji, ljudi, saveti i pomoĆ, politika i istorija


Ishodi učenja:

Na kraju kursa polaznici će moći da primene stečena znanja, kao i da samostalno rešavaju zadatke, da razgovaraju i čitaju i pišu. Drugim rečima, znaja iz gramatike nemačkog jezika koja su propisana nivom B1.


Način organizovanja nastave:

Rad u malim grupama, interaktivna nastava, grupni i samostalni rad, rad na tekstovima i konverzacija.


Provere znanja:

Domaći zadaci, pismene i usmene provere.

Pun naziv kursa:

Nemački jezik B2


Trajanje: 24 časa po 90 minuta


Opis kursa:

Na višem srednjem nivou znanja nemačkog jezika B2 polaznik se osposobljava da razume razgovor o različitim temama, da prati svakodnevni radio i televizijski program, kao i filmove na nemačkom jeziku bez titlova. Takođe, na kraju kursa može da čita i razume novinske članke, knjige, učestvuje u razgovorima sa osobama kojima je nemački jezik maternji, čak i ukoliko mu tema nije naročito poznata, kao i da jasno opiše brojne situacije i stvari koje spadaju u njegovo polje interesovanja.


Teme kursa:

Teme su omladina, potrošnja novca, filim i stvarni život, naše okruženje i ekologija, regioni, zavisnost i poroci, ophodjenje prema drugima, lepota i budućnost.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa polaznici će moći da primene stečena znanja, kao i da samostalno rešavaju zadatke, razgovaraju, čitaju i pišu. Drugim rečima, znaja iz gramatike nemačkog jezika koja su propisana nivom B1.


Način organizovanja nastave:

Rad u malim grupama, interaktivna nastava, grupni i samostalni rad, rad na tekstovima i konverzacija.


Provere znanja:

Domaći zadaci, pismene i usmene provere.