Francuski jezik

Kurs prilagođen vašem znanju, uz prethodnu proveru znanja

Odaberite Odgovarajući Kurs i Unapredite Vaše Znanje Francuskog Jezika

Da li ste spremni da započnete svoje putovanje u svetu francuskog jezika? U našoj renomiranoj agenciji za obrazovanje, nudimo vam priliku da odaberete odgovarajući kurs prilagođen vašem nivou znanja.

U našoj ponudi, imamo 5 nivoa kurseva - A1, A2, B1, B2 i C1 - kako bismo vam omogućili da naučite francuski jezik onako kako vam najviše odgovara. Naša specijalizovana ulazna testiranja će vam pomoći da odaberete kurs koji je savršen za vas. Na taj način, možete biti sigurni da ćete dobiti obuku koja je tačno prilagođena vašem trenutnom nivou znanja.

Naši kursevi za učenje francuskog jezika su dizajnirani kako biste lakše savladali jezik i stekli samopouzdanje u komunikaciji. Bez obzira da li ste potpuni početnik ili već imate određeno iskustvo u francuskom jeziku, naši instruktori će vam pomoći da brzo napredujete.

Naši instruktori, koji su stručnjaci za francuski jezik, pružiće vam sve potrebne alate i tehnike kako da efikasno komunicirate na francuskom jeziku. Ovaj jezik je jedan od najlepših i najrasprostranjenijih jezika na svetu, sa bogatom kulturnom baštinom i mnogim poslovnim prilikama.

Kako da vam pomognemo da dostignete svoje ciljeve? Ako ste spremni da se posvetite učenju francuskog jezika, naši kursevi su pravi izbor za vas.

Da se prijavite za naš kurs ili saznate više o tome kako da postignete izvanredne rezultate na francuskom jeziku, kontaktirajte nas anas. Francuski jezik je ključ koji otvara vrata sveta. Neka to bude ključ koji otvara vrata vaše budućnosti!

Kontakirajte nas već danas, i obezbedite svoje mesto na kursu.

Napomena: kursevi mogu da se izvode u intenzivnom režimu, 3 puta nedeljno po 90 minuta.

Pun naziv kursa: 

Francuski jezik A1 


Trajanje kursa: 70 časova od 45 minuta


Opis kursa:

Kurs je namenjen za polaznike koji se prvi put susreću sa francuskim jezikom. Prolazeći kroz lekcije, stiču osnovna gramatička, komunikaciona i leksička znanja.


Teme kursa:

Gradivo je podeljeno u 9 zasebnih celina koje obuhvataju raznovrsne teme. Svaka celina ima poseban komunikacioni, leksički i gramatički cilj. Udžbenik koji se koristi za ovaj nivo je Le nouveau taxi, koji je i preporučen od strane Ministarstva prosvete.


Ishodi učenja:

Po završetku kursa, učenik će moći da postavlja i odgovara na osnovna pitanja. Biće osposobljen da se predstavi; priča o porodici i prijateljima; daje jednostavne opise grada; priča o dnevnim aktivnostima, hrani, hobijima i interesovanjima; daje uputstva.


Način organizovanja nastave:

Individualni ili rad u malim grupama. 


Provere znanja: 

Domaći zadaci, vežbe na internetu, pismene provere, diktati.

Pun naziv kursa: 

Francuski jezik A2


Trajanje: 70 časova od 45 minuta


Opis kursa:

Kurs je namenjen za polaznike koji su se već upoznali sa najosnovnijim pravilima i leksikom francuskog jezika. Na ovom nivou, učenici produbljuju i proširuju već stečene veštine.


Teme kursa:

Gradivo je podeljeno u 3 velike celine koje obuhvataju raznovrsne teme. Udžbenik koji se koristi za ovaj nivo je Belle Ville 2, koji je i preporučen od strane Ministarstva prosvete.


Ishodi učenja:

Učenik će više biti upoznat sa gramatikom francuskog jezika (kondicionalom, konjuktivom, zamenicama, itd.), kao i sa načinima da izrazi svoja osećanja, ispriča događaje iz svog života, iskaže svoje mišljenje, napiše pismo, itd.


Način organizovanja nastave:

Individualni ili rad u manjim grupama.


Provere znanja: 

Domaći zadaci, vežbe na internetu, pismene provere, diktati.

Pun naziv kursa: 

Francuski jezik B1


Trajanje kursa: 80 časova od 45 minuta


Opis kursa:

Kurs je namenjen učenicima koji već duže vremena uče francuski jezik. Na ovom nivou učenik se ohrabruje da bude što više autonoman i koristi već postojeća znanja, uz veštine koje će steći na B1 nivou.


Teme kursa:

Gradivo je podeljeno u 3 velike celine koje obuhvataju raznovrsne teme (npr. ljubav, putovanja i budućnost). Udžbenik koji se koristi za ovaj nivo je Belle Ville 3, koji je i preporučen.


Ishodi učenja:

 Učenik će naučiti da priča o budućnosti, upoznaće se sa participom i gerundom; naučiće kako da pravi hipoteze i nastaviće sa učenjem zamenica. Što se tiče vokabulara, steći će komunikacione veštine vezane za putovanja, uspomene i planove.


Način organizovanja nastave:

 Individualni ili rad u manjim grupama.


Provere znanja: 

Domaći zadaci, vežbe na internetu, pismene provere, diktati.

Pun naziv kursa: 

Francuski jezik B2


Trajanje: 80 časova od 45 minuta


Opis kursa:

Kurs je namenjen učenicima koji su stekli dobro predznanje iz francuskog jezika. Cilj kursa je osposobljavanje učenika da se autonomno izražavaju i održavaju razgovor sa izvornim govornikom.


Teme kursa:

Gradivo je podeljeno u celine sa raznovrsnim temama. Udžbenik koji je perporučen i koji se koristi za ovaj nivo je Rond point 3. Pomenuti udžbenik je naročito koristan za ovaj nivo jer je fokus na samostalnom ispunjavanju zadataka, što je u skladu sa zahtevima nivoa. 


Ishodi učenja:

Učenik će moći samostalno i spontano da izražava svoje ideje i misli; koristi bogat vokabular; koristi složena vremena i završava sa raznim upotrebama konjuktiva, čije učenje je počeo na prehodnim niovima.


Način organizovanja nastave:

Individualni ili rad u manjim grupama.


Provere znanja: 

Domaći zadaci, vežbe na internetu, pismene provere, diktati.

Pun naziv kursa: 

Francuski jezik C1


Trajanje kursa: 90 časova od 45 minuta


Opis kursa:

Kurs je namenjen polaznicima koji žele da usavrše svoj nivo ili dođu do nivoa koji ima izvorni govornik francuskog jezika.


Teme kursa:

Gradivo je podeljeno u zasebne celine koje obuhvataju raznovrsne teme: zaštita životne sredine, društvene mreže, budućnost transporta, bilingualizam, kao i sve druge aktuelne teme, uz usavršavanje gramatike. Udžbenik koji je preporučen i koji se koristi za ovaj nivo je Tendences.


Ishodi učenja:

Učenik će biti osposobljen da potpuno samostalno priča sa izvornim govornicima francuskog jezika i u potpunosti će ovladati gramatikom.


Način organizovanja nastave:

Individualni ili rad u manjim grupama.


Provere znanja: 

Domaći zadaci, vežbe na internetu, pismene provere, diktati.