Francuski jezik

Kurs prilagođen vašem znanju

Odaberite odgovarajući kurs u skladu sa vašim nivoom znanja, koji možete saznati na osnovu ulaznog testiranja. U ponudi su kursevi nivoa: A1, A2, B1, B2 i C1.

Napomena: kursevi mogu da se izvode u intenzivnom režimu, 3 puta nedeljno po 90 minuta.

Pun naziv kursa:

Francuski jezik A1


Trajanje kursa: 70 časova od 45 minuta


Opis kursa:

Kurs je namenjen za polaznike koji se prvi put susreću sa francuskim jezikom. Prolazeći kroz lekcije, stiču osnovna gramatička, komunikaciona i leksička znanja.


Teme kursa:

Gradivo je podeljeno u 9 zasebnih celina koje obuhvataju raznovrsne teme. Svaka celina ima poseban komunikacioni, leksički i gramatički cilj. Udžbenik koji se koristi za ovaj nivo je Le nouveau taxi, koji je i preporučen od strane Ministarstva prosvete.


Ishodi učenja:

Po završetku kursa, učenik će moći da postavlja i odgovara na osnovna pitanja. Biće osposobljen da se predstavi; priča o porodici i prijateljima; daje jednostavne opise grada; priča o dnevnim aktivnostima, hrani, hobijima i interesovanjima; daje uputstva.


Način organizovanja nastave:

Individualni ili rad u malim grupama.


Provere znanja:

Domaći zadaci, vežbe na internetu, pismene provere, diktati.

Pun naziv kursa:

Francuski jezik A2


Trajanje: 70 časova od 45 minuta


Opis kursa:

Kurs je namenjen za polaznike koji su se već upoznali sa najosnovnijim pravilima i leksikom francuskog jezika. Na ovom nivou, učenici produbljuju i proširuju već stečene veštine.


Teme kursa:

Gradivo je podeljeno u 3 velike celine koje obuhvataju raznovrsne teme. Udžbenik koji se koristi za ovaj nivo je Belle Ville 2, koji je i preporučen od strane Ministarstva prosvete.


Ishodi učenja:

Učenik će više biti upoznat sa gramatikom francuskog jezika (kondicionalom, konjuktivom, zamenicama, itd.), kao i sa načinima da izrazi svoja osećanja, ispriča događaje iz svog života, iskaže svoje mišljenje, napiše pismo, itd.


Način organizovanja nastave:

Individualni ili rad u manjim grupama.


Provere znanja:

Domaći zadaci, vežbe na internetu, pismene provere, diktati.

Pun naziv kursa:

Francuski jezik B1


Trajanje kursa: 80 časova od 45 minuta


Opis kursa:

Kurs je namenjen učenicima koji već duže vremena uče francuski jezik. Na ovom nivou učenik se ohrabruje da bude što više autonoman i koristi već postojeća znanja, uz veštine koje će steći na B1 nivou.


Teme kursa:

Gradivo je podeljeno u 3 velike celine koje obuhvataju raznovrsne teme (npr. ljubav, putovanja i budućnost). Udžbenik koji se koristi za ovaj nivo je Belle Ville 3, koji je i preporučen.


Ishodi učenja:

Učenik će naučiti da priča o budućnosti, upoznaće se sa participom i gerundom; naučiće kako da pravi hipoteze i nastaviće sa učenjem zamenica. Što se tiče vokabulara, steći će komunikacione veštine vezane za putovanja, uspomene i planove.


Način organizovanja nastave:

Individualni ili rad u manjim grupama.


Provere znanja:

Domaći zadaci, vežbe na internetu, pismene provere, diktati.

Pun naziv kursa:

Francuski jezik B2


Trajanje: 80 časova od 45 minuta


Opis kursa:

Kurs je namenjen učenicima koji su stekli dobro predznanje iz francuskog jezika. Cilj kursa je osposobljavanje učenika da se autonomno izražavaju i održavaju razgovor sa izvornim govornikom.


Teme kursa:

Gradivo je podeljeno u celine sa raznovrsnim temama. Udžbenik koji je perporučen i koji se koristi za ovaj nivo je Rond point 3. Pomenuti udžbenik je naročito koristan za ovaj nivo jer je fokus na samostalnom ispunjavanju zadataka, što je u skladu sa zahtevima nivoa.


Ishodi učenja:

Učenik će moći samostalno i spontano da izražava svoje ideje i misli; koristi bogat vokabular; koristi složena vremena i završava sa raznim upotrebama konjuktiva, čije učenje je počeo na prehodnim niovima.


Način organizovanja nastave:

Individualni ili rad u manjim grupama.


Provere znanja:

Domaći zadaci, vežbe na internetu, pismene provere, diktati.

Pun naziv kursa:

Francuski jezik C1


Trajanje kursa: 90 časova od 45 minuta


Opis kursa:

Kurs je namenjen polaznicima koji žele da usavrše svoj nivo ili dođu do nivoa koji ima izvorni govornik francuskog jezika.


Teme kursa:

Gradivo je podeljeno u zasebne celine koje obuhvataju raznovrsne teme: zaštita životne sredine, društvene mreže, budućnost transporta, bilingualizam, kao i sve druge aktuelne teme, uz usavršavanje gramatike. Udžbenik koji je preporučen i koji se koristi za ovaj nivo je Tendences.


Ishodi učenja:

Učenik će biti osposobljen da potpuno samostalno priča sa izvornim govornicima francuskog jezika i u potpunosti će ovladati gramatikom.


Način organizovanja nastave:

Individualni ili rad u manjim grupama.


Provere znanja:

Domaći zadaci, vežbe na internetu, pismene provere, diktati.