Ruski za decu

Učenje ruskog za najmlađe

Počev već od 6. godine, dozvolite deci da se upoznaju sa ruskim jezikom, nauče ga i zavole ovu kulturu i tako obogate i prošire svoje vidike i budu spremni za buduće dalje učenje ovog jezika za lične i poslovne potrebe.

Pun naziv kursa:

Časovi ruskog jezika za decu (6+ godina)


Trajanje: dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta.

*U skladu sa epidemiološkom situacijom postoji mogućnost pohađanja nastave preko platforme „Skype“.


Opis kursa:

Gradivo je podeljeno u zasebne celine sa raznovrsnim temama koje su u skladu sa uzrastom.


Teme kursa:

Teme sa kojima se deca upoznavaju su pre svega osnovne jezičke konstrukcije za sporazumevanje u njihovom okruženju; teme koje se tiču svakodnevnog života (Moja porodica, Škola); teme koje su bitne za razvoj detetovog intelekta (npr. tema Životinje, Priroda) i teme koje učenik izrazi kao njegovu sferu interesovanja (Moj omiljeni film, Ja kao umetnik, Kultura).


Način organizovanja nastave:

Radi se u malim grupama gde se pored usmenog učenja podrazumeva i učenje kroz igru, sa dodatkom pomoćng materijala u obliku audio ili video snimaka.


Ishodi učenja:

Po uspešnom završetku kursa učenik će moći da prepoznaje i razume reči i izraze iz svakodnevne komunikacije


Provere znanja:

Učenici dobijaju na svakom času domaći zadatak koji je najviše oslonjen na kreativno učenje. Njihovi radovi se tokom sledećeg časa prezentuju na ruskom jeziku koristeći osnovne jezičke konstrukcije i fraze za sporazumevanje. Domaći zadatak je takođe ispraćen audio i video snimcima koje roditelji dobijaju posle svakog časa kako bi deca kod kuće još jednom ponovila obrađenu temu.