Mađarski jezik

Kurs prilagođen vašem znanju

Odaberite odgovarajući kurs u skladu sa vašim nivoom znanja, koji možete saznati na osnovu ulaznog testiranja. U ponudi su kursevi nivoa: A1, A2, B1, B2, C1 i C2, ali i specijalizovani kurs za pripremu intervjua za mađarsko državljanstvo.

Napomena: kursevi mogu da se izvode u intenzivnom režimu, 3 puta nedeljno po 90 minuta.

Pun naziv kursa:

Mađarski jezik A1


Trajanje: 70 časova od 45 minuta


Opis kursa:

Početni nivo učenja jezika je predviđen za početnike koji nikada nisu učili mađarski jezik. Usvaja se osnovna leksika, jezički obrasci i struktura koja je neophodna za sprovođenje početne komunikacije.


Teme kursa:

Predstavljanje, stanovanje, zanimanje, porodica, kupovina, restoran, saobraćaj, snalaženje, pošta, slobodno vreme, brojevi.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa polaznik će moći da odgovori na osnovna pitanja, da pruži najosnovnije podatke o svojoj okolini i porodici. Moći će samostalno da pročita jednostavne reči i fraze, da napiše jednostavne i najčešće korišćene reči, da popuni formulare u kojima se zahteva navođenje osnovnih podataka.


Način organizovanja nastave:

Individualno, poluindividualno, grupna nastava, online nastava.


Provere znanja:

Pismena i usmena provera.

Pun naziv kursa:

Mađarski jezik A2


Trajanje: 70 časova od 45 minuta


Opis kursa:

Početni viši nivo podrazumeva da osoba uči da vodi osnovnu konverzaciju,da razume jednostavna pitanja i da odgovori na njih.


Teme kursa:

Društvo i partnerski odnosi, svakodnevne obaveze, praznici, zanimanja, učenje, kupovina, restoran, putovanja, saobraćaj, zdravlje, pošta, banka, slobodno vreme, brojevi, grad, selo.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa polaznik koji mađarski jezik poznaje na ovom nivou može da komunicira sa izvornim govornikom ovog jezika, te se ne podrazumeva da će da razume svaku reč. Sposoban je da napiše, pročita kraći tekst.


Način organizovanja nastave:

Individualni, poluindividualni, grupna nastava, online nastava.


Provere znanja:

Pismene i usmene provere.

Pun naziv kursa:

Mađarski jezik B1


Trajanje: 80 časova od 45 minuta


Opis kursa:

Na ovom nivou je osoba sposobna da izrazi svoje želje, svoja mišljenja, zna da se snalazi u svakodnevnim situacijama.


Teme kursa:

Društvo i društvene relacije, svakodnevne obaveze, praznici, zanimanja, učenje, kupovina, restoran, putovanja, saobraćaj, zdravlje, pošta, banka, slobodno vreme, grad, selo.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa polaznik će moći da učestvuje u razgovoru koji je vezan za temu, da se lako snalazi u uobičajenim situacijama. Sa ovim nivoom znanja čita i razume novinske članke. Može samostalno da napiše neki tekst o nekoj temi. Iznosi mišljenje i opisuje uz primenu ne tako kompleksnih izraza.


Način organizovanja nastave:

Individualni, poluindividualni, grupna nastava, online nastava.


Provere znanja:

Pismene i usmene provere.

Pun naziv kursa:

Mađarski jezik B2


Trajanje: 80 časova od 45 minuta


Opis kursa:

Na višem srednjem nivou osoba lako i tečno priča o svakodnevnim stvarima, zna da razmeni bitne informacije. Koristi isti tempo u razgovorima, sposobna je da razgovara sa ljudima čiji je maternji jezik mađarski.


Teme kursa:

Društvo i društvene relacije,dom,svakodnevne aktivnosti, hrana, okolina, zanimanje, učenje, kupovina, oblačenje, saobraćaj, zdravlje, pošta, banka, slobodno vreme, sport, brojevi, selo, grad.


Ishodi učenja:

Osoba može nesmetano da komunicira sa izvornim govornikom i to o različitim temama. Može da čita složenije tekstove, da prati televizijski i radijski program sa razumevanjem. Polaznik čiji je nivo znanja mađarskog jezika ekvivalent B2 nivou piše izveštaje, pravilno se izražava u pisanoj formi.


Način organizovanja nastave:

Individualni, poluindividualni, grupna nastava, online nastava.


Provere znanja:

Pismene i usmene provere.

Pun naziv kursa:

Mađarski jezik C1


Trajanje: 90 časova od 45 minuta


Opis kursa:

Polaznik na ovom kursu poznaje mađarski jezik u svakodnevnoj komunikaciji.


Teme kursa:

Društvo i društveni odnosi, opisi, ishrana, kultura, stanovanje, saobraćaj, biljni i životinjski svet, geografija, muzika, zdravlje, književnost, sport, privreda, preci.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa polaznik će moći lako da čita kompleksne tekstualne sadržaje, lako će da učestvuje u razgovoru čak i kada je prisutno više osoba. Sa razumevanjem prati razgovor. Odgovara na postavljena pitanja i postavlja pitanja sagovornicima. Piše kompleksnije i duže tekstove.


Način organizovanja nastave:

Individualni, poluindividualni, grupna nastava, online nastava.


Provere znanja:

Pismene i usmene provere.

Pun naziv kursa:

Mađarski jezik C2


Trajanje: 90 časova od 45 minuta


Opis kursa:

Ovaj nivo je najviši nivo znanja koje može da stekne osoba kojoj nije maternji jezik mađarski.


Teme kursa:

Društvo i društveni odnosi, karakterizacija, praznici, ekologija, odevanje, zdravlje, slobodno vreme, sport, štampa, istorija kulture, muzika, nauka, turizam, usavršavanje.


Ishodi učenja:

Na kraju kursa polaznik će moći lako da se snađe u apsolutno svakoj situaciji, te bi trebalo da poznaje gramatiku, ali i da ima veliki fond reči i izraza. Osoba može da piše kompleksne tekstove o različitim temama, ali i da učestvuje u razgovoru sa brojnim govornicima ovog jezika.


Način organizovanja nastave:

Individualni, poluindividualni, grupna nastava, online nastava.


Provere znanja:

Pismene i usmene provere.

Pun naziv kursa:

Priprema za intervju za dobijanje mađarskog državljanstva

Opis kursa:

Za dobijanje mađarskog državljanstva poznavanje jezika je jedan od ključnih uslova. Kurs je prilagođen potrebama svakog pojedinca koji želi da uspešno obavi intervju za državljanstvo, ali i da savlada osnove mađarskog jezika.

Kurs obuhvata savladavanje znanja od početnog (A1/A2) do srednjeg (B1/B2) nivoa. Gradivo je prilagođeno onim oblastima koje su neophodne pri razgovoru za intervju. Kurs obezbeđuje detaljnu asistenciju tokom postupka uz odgovarajući materijal.

Kurs se izvodi: grupno, individualno, poluinduvidualno, kao i online.