Ljubav za vekove

Ljubavne pesme Dragana Dežarova

Marija Bjelica


Prva knjiga Dragana Dežarova ,,Ljubav za vekove’’ izašla je u izdanju naše izdavačke kuće, Novosadskog kulturno-obrazovnog kruga koja promoviše slobodno izdavaštvo i drugačije perspektive u savremenoj književnosti. Samim tim, ponosni smo jer objavljujemo ovaj prvenac i na taj način podržavamo nove autore dajući im vetar u leđa.

,,Ljubav za vekove” je zbirka ljubavne poezije u najužem smislu. Sastoji se od sedamdeset i dve pesme i svaka od njih posvećena je ženi. Pozicije iz kojih peva lirski subjekat su različite, ali najčešće je reč o ljubavnoj patnji, preprekama koje stoje na putu ostvarenja sreće, no tu su i pesme koje govore o ljubavnim zanosima, strasti, trenucima koji se pamte. Motivi su takođe ljubavni: motiv sastanka, ljubavne sreće, motiv rastanka, neostvarene ljubavi, patnje.

Žena je predstavljena kao ambivalentno biće koje ima osobine tame i svetlosti, najviša moralna načela i najdublje grehove. Portretišući njen lik uočavamo atribute: ona je savršeno izvajana, toliko da je pesnik poredi sa boginjama. Pored žene, Dragan Dežarov često peva i o vinu, a na nekoliko mesta dovodi u vezu vino i ljubavni zanos, i ovim se približava boemskoj dimenziji pesništva srpske književnosti.

Pesme ove zbirke napisane su u vezanom stihu, a rima koju najčešće koristi je ukrštena. Čitajući ovu poeziju vidimo da je pesniku ritmičnost vrlo važna i zbog toga se svojski trudi da svoja stihotvorenija rimuje na način na koji on najbolje zna. Njegove pesme su melodične, jednostavne, sa lako pamtljivim refrenima i predvidljivom rimom, što je dobro kada govorimo o scenskom nastupu. Slušajući ih publika zna šta može da očekuje, pa čak i da predvidi kraj strofe ili sledeću reč u stihu.

Možda najjači adut ove poezije jeste njena osećajnost, iskrenost i nepretencioznost. Jednostavna u biti, ona pleni svojom harizmom. Dobar primer je pesma ,,Žal”.

Kako srce

može da zaboli

kada ne sme

a hoće da voli.

Zbirka obiluje kratkim i efektnim pesmama, od najviše četiri strofe, a što se oblika strofe tiče, najzastupljeniji je katren.

,,Ljubav za vekove” je pesnički prvenac Dragana Dežarova i zbog toga što se usudio da piše i objavi poeziju, ovaj gest treba pozdraviti, a knjigu pročitati. Drugi razlog za čitanje je svakako dubina osećanja koja nalazimo u pesmama, čisto nepatvoreno osećanje ljubavi. Uz molbu da podržimo poeziju i nove pesnike, iskrena preporuka za čitanje.

Podaci o knjizi

Autor: Dragan Dežarov

Naslov: Ljubav za vekove

Urednik i recenzent: Marija Bjelica

Novi Sad, Novosadski kulturno-obrazovni krug, 2020

97 str. 20 cm, ISBN: 978-86-81706-04-6, COBISS.SR-ID 17310729