Časovi

Individualni koncept

Učite efikasno, uz pomoć nastavnika koji se ponaša kao mentor. Naši nastavnici imaju veliko iskustvo u individualnoj nastavi za predmete osnovne i srednje škole. Čas je samo vaš. Nastavnik je uvek dostupan. Pristup je direktan i ciljan, fokusiran na znanja koja je potrebno steći i na probleme koje je potrebno rešiti. Učite onoliko koliko želite i koliko vam je potrebno.

Poluindividualni koncept - rad u malim grupama

Pratite gradivo osnovne ili srednje škole, pripremite se za kontrolne zadatke, uradite projekte ili domaće zadatke, zajedno sa drugarima, u malim grupama (3 do 5 učenika). Pristup je i dalje ciljan i efikasan, uz povoljniju cenu.

U ponudi su individualni i grupni časovi koji prate gradivo osnovne i srednje škole, iz sledećih predmeta:

Srpski jezik

Matematika

Programiranje

Fizika

Hemija

Biologija

Geografija

Istorija

Engleski jezik

Ruski jezik

Nemački jezik

Francuski jezik

Španski jezik

Mađarski jezik

Latinski jezik

Muzička kultura

Likovna kultura