Časovi

Individualni koncept

Učite efikasno, uz pomoć nastavnika koji se ponaša kao mentor. Naši nastavnici imaju veliko iskustvo u individualnoj nastavi za predmete osnovne i srednje škole. Čas je samo vaš. Nastavnik je uvek dostupan. Pristup je direktan i ciljan, fokusiran na znanja koja je potrebno steći i na probleme koje je potrebno rešiti. Učite onoliko koliko želite i koliko vam je potrebno.

Poluindividualni koncept - rad u malim grupama

Pratite gradivo osnovne ili srednje škole, pripremite se za kontrolne zadatke, uradite projekte ili domaće zadatke zajedno sa drugarima u malim grupama (od 3 do 5 učenika). Rad u malim grupama je veoma efikasan jer je uključeno nekoliko učenika koji imaju zajednička interesovanja, a komunikacija sa nastavnikom je slična individualnom konceptu. Ovo je idealno za učenike koji vole rad u manjim grupama, a cena je povoljnija.

U ponudi su individualni i grupni časovi koji prate gradivo osnovne i srednje škole, iz sledećih predmeta:

Srpski jezik

Matematika

Programiranje

Fizika

Japanski jezik

Italijanski jezik

Staroslovenski jezik

Hemija

Biologija

Geografija

Istorija

Engleski jezik

Ruski jezik

Nemački jezik

Francuski jezik

Španski jezik

Mađarski jezik

Latinski jezik

Muzička kultura

Likovna kultura